Aanbieding terrein Noordlaan - De Bruynkaai

24 September 2015

Groen Dendermonde heeft vastgesteld dat het terrein naast de De Bruynkaai door Waterwegen en Zeekanaal afgelopen zomer te koop werd aangeboden. We vragen ons af welke impact dit heeft op de projecten rond het Epicentrum (De Bruynkaai + doortrekking Dender) en de Hollandse Kazerne en of er communicatie is geweest hierover met Waterwegen en Zeekanaal. Het is immers pas in juni 2015 dat de gesprekstafels met de geïnteresseerde bevolking over het Epicentrum hebben plaatsgevonden en het zou toch jammer zijn mocht nu reeds de opzet van de plannen van het Epicentrum worden doorkruist door verkoop van de terreinen vanwege Waterwegen en Zeekanaal