Adviesraad voor mensen met een beperking

16 Oktober 2014

Eind maart verzamelden KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) en VFG (Vereniging personen met een handicap) aan het stadhuis om nogmaals aan het stadsbestuur de oprichting van een welzijnsraad te vragen. Via de adviesraad kunnen mensen met een beperking het stadsbestuur adviseren bij hun beleidskeuzes. Vanuit hun dagelijkse ervaringen kunnen zij en hun vertegenwoordigers knelpunten aankaarten, voorstellen formuleren en zelf ideeën uitwerken om het leven in onze stad aangenamer te maken voor mensen met een beperking.  Aangezien er duidelijk nood is aan deze welzijnsraad, vroeg Matthias Coppens of, wanneer en hoe de gevraagde welzijnsraad er komt.