Aline Willen

Voorrzitter  Groen Dendermonde,  3e opvolger federaal parlement ( verkiezingen 26 mei 2019), Office Manager, Internationaal beleid, projectmanagement en dans

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik ben een geëngageerde werkbij die mijn vrije tijd besteed aan het Steunpunt Internationaal Beleid van Amnesty Vlaanderen en projecten uitwerk bij De Mens Nu. Ik wil van jou de kans om te bouwen aan een gezond, aangenaam en verkeersveilig Dendermonde! De mobiliteit en verkeersveiligheid kan en moet beter. Er is bovendien nood aan meer groen dichtbij omdat het rust brengt in een gejaagd bestaan. De concentraties fijn stof moeten omlaag omdat ieder van ons recht heeft op een gezonde leefomgeving. Meer aandacht voor kinderen door voldoende kinderopvang en voor onze ouderen en armen.
Geen politiek meer in ivoren torens maar power to the people.