Cedric Labeau

10e plaats sp.a Groen Dendermonde

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Mijn drive voor de lokale politiek is mijn zoon Mil (3 jaar). Voor hem en voor alle andere kinderen in Dendermonde moeten we samen zorgen voor een goede leefkwaliteit in onze stad. Ik wil me inzetten voor meer ruimte voor voetgangen in fietsers,
een veilige schoolomgeving en voldoende plaatsen om te sporten en te ontspannen.

Daarnaast wil ik mij als voormalig adviseur lokale economie en mobiliteit bij UNIZO focussen op onze lokale ondernemers. Zij
hebben nood aan ademruimte om te ondernemen en een vlotte bereikbaarheid. Dit kan alleen met jullie steun en participatie!