Doortrekking N41: een goed idee?

01 Mei 2010

Doortrekking N41: een goed idee?

We horen steeds opnieuw dat de invulling van de "Missing Links" in het Vlaamse wegennet absoluut noodzakelijk is. "Een doortrekking van de N41 zou voor de Dendermondse regio alleen maar voordelen hebben", wordt gezegd. De nadelen worden graag stilgezwegen. Groen! Dendermonde wil dit debat opnieuw aangaan, samen met de vele betrokken burgers, verenigingen en actiegroepen.Nieuwsgierig? Onze Vlaamse Parlementairen, Filip Watteeuw en Elisabeth Meuleman, verduidelijken de huidige stand van zaken en lichten ook ons standpunt toe. Met mogelijkheid tot vraagstelling, overleg en netwerking.

Iedereen Welkom!

Infoavond N41

Dinsdag 6 september 2011, 20 uur

CC Belgica-Bert Heuvinckzaal, Kerkstraat 24, 9200Dendermonde

Wandeling doortrekkingstraject N41

Zondag 11 september 2011, 14 uur

Dorpskerk van Mespelare

Contact: [email protected]