DUURZAAM ONDERNEMEN

15 September 2012

Groen wil, in Dendermonde, de bedrijven aanmoedigen en ondersteunen om duurzamer te ondernemen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor hun portemonnee. Door ruimte, energie en grondstoffen efficiënt te gebruiken kunnen bedrijven op termijn heel wat kosten uitsparen. Daarnaast wil Groen de dienstverlening naar ondernemingen verder uitbouwen door één aanspreekpunt te voorzien.In Dendermonde wil Groen daarenboven ook inzetten op

nabijheid.Streekproducten zijn niet alleen lekker, ze hoeven ook niet ver te reizen.

Groen wil toerisme op maat van onze stad. Buurtwinkels, markten en horecazaken geven daarnaast karakter aan onze stad.

Groen wenst, in overleg met de bevoegde adviesraden, na te gaan of er op haar grondgebied geschikte locaties zijn voor windmolens. Dan gaan wij actief op zoek naar potentiële investeerders die bij voorkeur werken met coöperatieve (plaatselijke) aandeelhouders.Uiteraard kiezen wij maximaal voor locaties op industrieterreinen en langs bestaande lijninfrastructuren zoals Schelde,  Dender, gewestwegen, ? enzovoort, om een eventuele invloed op onze leefomgeving te vermijden.