Duurzaam voor elkaar!

01 Juli 2018

Duurzaam voor elkaar!

Duurzaam omdat we niet alleen naar de komende legislatuur willen kijken, maar ook naar de verdere toekomst. We willen werken aan een Dendermonde waar het ook nog goed om wonen zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen, door zorg voor natuur en milieu, door initiatieven te nemen om de klimaatopwarming te milderen en de nodige aanpassingen te voorzien voor de gevolgen ervan (overstromingen bv.).   Duurzaamheid is voor ons dan ook de rode draad doorheen het beleid. Duurzaam ook in hoe we met elkaar omgaan. We willen bijdragen aan een warme inclusieve stad, waar ook wie het moeilijker heeft de nodige kansen krijgt. We willen bijdragen aan buurten waar mensen zich thuis voelen, waar zorggedragen wordt voor elkaar. We willen dit alles dan doen samen met de inwoners: door meer transparantie en inspraak bouwen we verder aan een stad waarin we duurzaam zijn voor elkaar. 

Het volledig programma zal tegen het einde van de zomer worden gepresenteerd.

Wij schuiven alvast de volgende speerpunten naar voor:

 1. We maken een absolute prioriteit van het terugdringen van (kinder)armoede.
 2. Wij kiezen voor de fiets!
 3. Meer groene energie: op ieder dak een zonnepaneel!
 4. Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. We werken aan bijkomende sociale
  woningen!
 5. Openbaar en aantrekkelijk groen op 500m van elke woning!
 6. We verstreken onze kernen ter ondersteuning van onze lokale handel en laten geen nieuwe winkelcomplexen buiten onze centra toe!
 7. Elke Dendermondenaar vindt in zijn buurt ontspanning: een cultureel event, een plek om te sporten of een boek uit de bib.
 8. Een buurthuis of dienstencentrum voor elke gemeente!
 9. We kiezen voor toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en zullen investeren in ouderenzorg en extra kinderopvang.
 10. We organiseren in elke deelgemeente jaarlijks een dorpsvergadering!

De speerpunten van ons programma stellen we ook graag voor op onze splinternieuwe
website: www.spagroendendermonde.be