Enquete: Veilig naar school.

20 Juni 2017

Een kind- en -jeugdvriendelijke stad is een stad waar kinderen en jongeren zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Dat doen ze vaak te voet of met de fiets. Al dan niet onder begeleiding van (een) ouder(s) of andere volwassene(n). Een traject dat elk(e) kind/ jongere vaak aflegt is de weg naar school. Met deze korte enquête willen we daarom nagaan hoe uw kinderen/ jijzelf deze weg afleggen. We willen ook graag weten hoe dat verloopt. Waar gaat het goed? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Denk daarbij zeker ook aan kleine verbeteringen.