Gasboetes

17 Mei 2020

Tussenkomst GAS-boetes Corona treft ons als samenleving diep. We weten intussen allemaal wat er kan gebeuren als de capaciteit om mensen met het virus te helpen te klein wordt. Daarom werden ook zeer verregaande maatregelen getroffen. Maatregelen die regelmatig worden bijgestuurd, en maar goed ook, want voor sommige mensen zijn ze veel moeilijker haalbaar dan voor anderen. Wie niet beschikt over een tuin is veel meer aangewezen op het openbaar domein, wie het al moeilijk had heeft het nu vaak nog veel moeilijker. De maatregelen die werden afgekondigd zijn natuurlijk wel nodig. En om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het ook nodig dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. En dus zijn er heel wat preventieve maatregelen, heel wat bewustzijnscreatie, maar ook boetes, sancties nodig. Die sancties die zijn er vandaag al. En ze werken. We konden het allemaal in de krant lezen en ook de politie bericht regelmatig over het aantal pv’s dat werd uitgeschreven, over de inwoners ook die zich door het herhaaldelijk schenden van de coronamaatregelen moeten verantwoorden ten overstaan van de rechter. Vandaag wordt gevraagd om dat bestaande sanctionerende kader, dat dus werkt, te wijzigen naar een systeem van GAS-boetes. En dat vinden wij een minder goed idee. Het systeem werkt, de procureurs hebben zelf aangegeven dat dit systeem volgens hen het beste is omdat het ‘de meeste garanties op een uniforme, zekere, rechtvaardige en coherente beteugeling van deze inbreuken inhoudt’. Ze hebben ook aangegeven dat de nodige tijd wordt vrijgemaakt om deze inbreuken te behandelen. Er is dus geen nood om GAS-boetes te voorzien. De strafrechtelijke weg die nu al wordt toegepast, biedt meer garanties op rechtszekerheid en geldt overal op dezelfde manier. GAS-boetes zijn er ook gekomen om kleine lokale overlastproblemen aan te pakken. De coronamaatregelen zijn ook geen lokale maatregelen om kleine lokale overlast tegen te gaan. De maatregelen beperken onze vrijheden fundamenteel, met een goede reden. Maar die beperkingen zijn wel historisch van aard en zullen ook een impact hebben op hoe we daar in de toekomst mee omgaan. De beoordeling die nu reeds wordt voorzien – via strafrechtelijke weg – lijkt ons dan ook de beste keuze. Verschillende gemeentes hebben zich bovendien ook al uitgesproken tegen het sanctioneren via GAS-boetes. Zo adviseerde de gouverneur van Vlaams-Brabant om dit niet toe te passen, wordt er in Limburg ook niet gewerkt met GAS-boetes en beslisten 25 van de 29 zones in Oost-Vlaanderen om niet met GAS-boetes te werken. Vanuit Groen zullen we het voorstel om met GAS-boetes te werken dan ook niet goedkeuren.