Gedempte Dender

12 Oktober 2012

Gedempte Dender als Central Park van Dendermonde "De locatie Gedempte Dender moet heropgewaardeerd worden. Een stoffige parking op deze mooi gelegen locatie is een modern Dendermonde onwaardig. Parkeren gebeurt vooral aan de rand van de stad, en bij voorkeur ondergronds. In financieel moeilijke tijden is het eerst toedoen, dan weer openleggen natuurlijk een dure grap. Als alternatief stelt Groen dan ook een 'Central Park Dendermonde' voor, met symbolische waterpartij. Zo creëert men een meerwaarde voor alle burgers, en het is nog goedkoper ook."Sinds jaren wil men de "Gedempte Dender" terug open leggen. Aanlegmogelijkheid voor pleziervaart zou onze stad des te aantrekkelijker maken, zowel voor toeristen als bewoners.

Tegenstanders wijzen op de parkeerproblematiek. Groen Dendermonde blijft stellen dat de toekomst van Dendermonde een autoluwe binnenstad is. Het is een moderne stad als Dendermonde onwaardig dat één van haar mooiste en best gelegen pleinen een lelijke en slecht onderhouden parking is. Parking dient vooral aan de rand van de stad te worden voorzien, indien haalbaar ook ondergronds. In de binnenstad zelf wordt ingezet op te voet, per fiets of het openbaar vervoer. Op lange termijn kan het gewoonweg niet anders. Wel pleiten wij ervoor beperkte parkeergelegenheid in de binnenstad te blijven voorzien: voor mensen met een beperking, voor wie wat slechter te been is en bijvoorbeeld door familie of vrienden tot bij de winkel wordt gereden, voor wie snel een grotere bestelling komt ophalen bij bakker, droogkuis enz. Het werkelijk autoluw maken van de binnenstad zal net ruimte scheppen voor wie écht even kortbij moet parkeren.

Tegenstanders wijzen ook op de kosten. Eerst toe smijten, dan weer openleggen? En dat in deze financieel moeilijke tijden.

Ook Groen denkt dat een "Open Dender" een meerwaarde voor Dendermonde kan betekenen. Ook de werken aan Vlasmarkt- en Bogaerdbrug kaderen deels in dit project. Toch stellen wij als goedkoper alternatief een 'Central Park' van Dendermonde voor. Een centraal gelegen park, ideaal voor families met kinderen, voor wie een plek zoekt om 's middags zijn boterhammen te eten, voor wie 's avonds nog een wandelingetje wil maken. Niet alleen goedkoper, een park is ook echt voor iedereen.