Groen ernstig bezorgd om het sociaal beleid in Dendermonde

27 Augustus 2013

Groen ernstig bezorgd om het sociaal beleid in Dendermonde

Stadsbestuur verlaagt bijdrage aan OCMW met 2,2 miljoen EUR (-30%!  -> van 7 455 764 naar 5 255 764 euro).   

Op de gemeenteraad van 10 juli 2013 werd 'ter kennis gegeven' dat de stadstoelage voor 2013 aan het Dendermondse OCMW met 30% (2,2 miljoen euro) wordt verlaagd.

Nochtans werd ook door dit stadsbestuur verkondigd dat zij 'Samen voor een warm Dendermonde' wilden gaan. De immense uitdagingen zijn immers gekend: schuldenlast bij gezinnen, kindarmoede, maar ook broodnodige investeringen in kinderopvang en ouderenbeleid. Iedereen heeft van ver of kortbij al meegemaakt hoe moeilijk het is wanneer ouders of grootouders naar het rusthuis moeten, of wanneer men een opvangplaats zoekt voor de kinderen.

In dit sociaal beleid heeft het OCMW een fundamentele rol. Investeren in sociaal beleid is investeren in de toekomst.

Des te schrijnender is het dat deze plotse besparingsoperatie ten koste van sociaal beleid door het stadsbestuur niet gekaderd werd in een coherente beleidsvisie, en hoe deze visie te realiseren in de huidige financiële context. De nieuwe bestuursploeg is op 2 januari 2013 geïnstalleerd en het blijft nog steeds wachten op een bestuursakkoord.

Groen houdt dan ook zijn hart vast voor besprekingen rond de meerjarenbegroting in december.

Groen pleit ervoor om van de komende meerjarenbegroting een  sociale begroting te maken die ook de fundamentele rol van het OCMW in onze samenleving erkent. Een begroting die een antwoord biedt op het feit dat Dendermonde zowel meer ouderen heeft als gezinnen met jonge kinderen. Een begroting waaruit het inzicht blijkt dat investeren in sociaal beleid, in armoedezorg, maar ook in kinderopvang én in rusthuizen een investering in de toekomst is.