Groen stemt niet in met verkoop deelgemeentehuizen

16 Oktober 2014

In de meerjarenplanning besliste de meerderheid om de deelgemeentehuizen te sluiten. Vandaag worden de eerste stappen gezet richting verkoop van de deelgemeentehuizen in Appels en Schoonaarde. De sluiting wordt door de meerderheid gekaderd in de financieel moeilijke tijden, waar dergelijke keuzes gemaakt moeten worden om de stadsfinanciën gezond te houden. Maar op deze manier draagt de stad ook bij in een kwalijke evolutie. De dienstverlening wordt gecentraliseerd in de binnenstad, bibliotheekfilialen zijn intussen gesloten en zoeken nog of en hoe ze hun functie op een andere manier kunnen invullen. Het sociale weefsel, de leefbaarheid, het door de inwoners gekozen dorpsleven komt zo almaar meer onder druk te staan in een aantal deelgemeenten.

Groen zou eerder gekozen hebben voor een optimalisatie van het gebruik van de stadsgebouwen, door functies te combineren.  Zo zou er in iedere deelgemeente zeker een centrumfunctie aanwezig blijven waaraan het dorpsgevoel - dat zo belangrijke sociale weefsel-  zich had kunnen hechten.

Bij de bespreking van de meerjarenplanning vroeg Matthias Coppens dan ook om de komende jaren wel bijzondere aandacht te besteden aan de deelgemeenten, om ze levend, bruisend en aangenaam te houden. Door er op alle domeinen bij stil te staan: cultuur, sport, feestelijkheden, dienstverlening, mobiliteit, ...

Om deze redenen stemde Groen dan ook niet in met de verkoop van de deelgemeentehuizen.