Groen wil meer fietsinfrastructuur met de bijkomende middelen van Vlaanderen

22 Maart 2021

Corona heeft mensen meer aan het wandelen en fietsen gezet. Vlaanderen voorziet nu ook extrabudget om steden en gemeenten te ondersteunen in de uitbouw en de verbetering van defietsinfrastructuur op gemeentelijke wegen.Voor elke twee euro die een stad investeert, kan ze één euro subsidie krijgen. De subsidie vanVlaanderen bedraagt maximum 22 euro per inwoner. Omgerekend zou onze stad in aanmerkingkunnen komen voor 1.037.916,97 euro.  Ook in onze stad zijn er steeds meer fietsers. Ook in onze stad is er nog heel wat ruimte voorverbetering. 75% van de inwoners vindt dat het bestuur meer aandacht moet besteden aanfietspaden en fietsveiligheid, slechts 15% gaat expliciet akkoord dat de fietspaden in de buurt veiligzijn (bevraging stad Dendermonde, 2018, slide 31 en 45 1 )“De middelen van Vlaanderen zijn dus meer dan welkom om extra te investeren in defietsinfrastructuur in Dendermonde en de verschillende deelgemeenten. Het is alleszins niet debedoeling dat reeds geplande projecten nu gewoon minder zullen kosten voor onze stad en dat demiddelen dus gewoon naar de stadskas vloeien”, benadrukt gemeenteraadslid Iris Uyttersprot(GROEN).Het bestuur zegt ook steeds te willen inzetten op participatie. Daarom vroegen we op degemeenteraad om ook inwoners en belangrijke stakeholders als de fietsersbond zelf actief tebetrekken in het bepalen van de bijkomende projecten. Jammer dat schepen Meremans daar niet opingaat en enkel overleg plant met de eigen diensten. Inwoners moeten zelf maar aankloppen methun voorstellen.“We zullen dan maar via onze fractie op regelmatige basis voorstellen van bewoners en defietsersbond voorleggen op de gemeenteraad. Hun stem mag niet verloren gaan.”