Groen wil structurele aanpak droogte

09 Juni 2020

Nu valt er opnieuw een klein beetje regen, maar de afgelopen weken waren warm en droog. Door de droogte waren er meer branden, ik denk aan natuurgebieden (zoals De Liereman) maar ook aan de brand bij VPK, waar droogte zeker ook een factor was. Op 2/3 de van de meetlocaties zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag. Opnieuw. In verschillende provincies werd er nu al een captatieverbod ingesteld en in een aantal gemeentes kwam er zelfs tijdelijk helemaal geen water meer uit de kraan. Tegelijk regent het wel aanvragen voor grondwaterwinning. Al jaren weten we ook dat Vlaanderen zeer kwetsbaar is voor waterschaarste. Binnen Europa heeft Vlaanderen zelfs één van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner. Spaarzaam omgaan met water is nodig. Een goed beleid ook. Meer actie is nodig en ook op dit gebied kunnen steden en gemeenten het verschil maken. Er is een structureel beleid nodig. Dat kan via een hemelwaterplan, waar naast een visie op het managen van mogelijke wateroverlast, die zal stijgen door bebouwing en hevigere regenbuien, ook een plan wordt opgemaakt om meer infiltratie, hergebruik, buffering, … van water te realiseren. Zo een hemelwaterplan komt geen dag te vroeg maar jaren te laat. Daarom informeren we naar de stand van zaken voor onze stad: Hoe ver staat het met de opmaak van het hemelwaterplan voor onze stad? Welke middelen worden er voorzien om met de resultaten van dit plan aan de slag te gaan? En binnen welke termijn? We doen zelf graag ook enkele concrete voorstellen: Ontharding. Hoe meer verharding, hoe moeilijker onze watervoorraad wordt aangevuld. Elke mogelijkheid om meer water te laten insijpelen, om meer water te bufferen ook, moet worden benut. Bij álle werken, klein of groot, zou ook bekeken kunnen worden of er onthard kan worden. Tegelijk kan er ook telkens gemeten worden hoeveel verharding er was voor en na de werken, om zo een globaal beeld te krijgen. Een onthardingsmanager is meer dan nodig. Iedereen kan ontharden. We zagen de afgelopen weken een aantal leuke filmpjes over shoppen in de stad. Heel knap gedaan! Wel, laat ons ook werk maken van andere leuke, verfrissende campagnes. Een campagne rond ontharding bijvoorbeeld. Toon de mogelijkheden, toon de voordelen. Het afvoeren van bruikbaar water via de riolering moeten we maximaal vermijden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld verantwoorden dat bij bouwwerken vaak duizenden liters grondwater gewoon wegstromen in de riolering? Dat geldt op ieder moment van het jaar. Op momenten van droogte komt het natuurlijk hard aan. Terwijl bladeren geel worden van de droogte, takken gaan hangen, mensen proberen zuinig te zijn, vloeit in de buurt dagen-, soms wekenlang grondwater gewoon naar de riolering. En dus moeten we ook daarvoor oplossingen zoeken. In onder andere Gent gingen ze daar al mee aan de slag: aannemers moesten niet-vervuild opgepompt grondwater ter beschikkingstellen van de buurt. Dit jaar werd het systeem geëvalueerd en werd er overgeschakeld op het verplicht installeren van een afhaalpunt, een kraan, voor buurtbewoners. Verschillende aannemers beginnen dit ook spontaan te doen. Ik zag de afgelopen week tal van filmpjes op sociale media. Burgers nemen ook zelf het heft in handen. En in Mechelen, in Mechelen, daar voorziet schepen Patrick Princen nu containers om het water op te vangen: 60.000 liter water zal op die manier dagelijks teruggegeven worden aan de parken en plantsoenen in Mechelen. Allemaal goede ideeën om ervoor te zorgen dat water niet verspild wordt. Zelf dachten we ook: waarom kopen we met de stad niet een aantal waterslangen aan? Die kan je aansluiten op die kraan en zo de regenwaterputten in de buurt vullen. Om dit een succes te maken kan je ook de aannemers verplichten om de buurt te informeren over die mogelijkheid. En, waarom zouden we ook niet bekijken of het water van de brandweerwagens dit water kunnen gebruiken. Er kan hierin natuurlijk ook samengewerkt worden met andere steden en eventueel ook met bedrijven die zich daarmee bezig houden, zoals bijvoorbeeld bestaat in Brussel (Open source brussels). Het lijkt ons ook goed te bekijken of we het regenwater dat op publieke gebouwen valt niet vaker kunnen hergebruiken. Ik denk dan aan de gebouwen van de stad, maar ook van de partnerbesturen. Ik denk daarbij zeker ook aan kerken. Misschien is het ter beschikking stellen van het water aan de buurt ook hier een optie. Ook in Gent loopt momenteel zo een onderzoeksproject (samenwerking met onder andere het Gents milieufront). Tegelijk herhalen we graag ook onze vraag om meer in te zetten op het stimuleren van groene en blauwe daken en daar ook een stedelijke premie voor te voorzien. Ze hebben een enorme waterbufferende capaciteit, zorgen voor isolatie, meer groenoppervlak, verkoeling, … meer zuurstof aan de hele stad. En passen zo uiteraard ook in het klimaatplan.