Hellende vlakken

01 Juli 2020

De welzijnsraad pleit al jaren voor meer toegankelijkheid. Toegankelijkheid is immers een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het sociale leven. Horecazaken, handelszaken, … zijn immers vaak niet erg toegankelijk voor mensen met een beperking, (oudere) mensen met een mobiliteitsprobleem, maar even goed stuiten ook jonge ouders op dezelfde problemen wanneer met jonge kinderen in de buggy op stap gaan. Door corona hebben we de afgelopen maanden, en ook nu nog, ook allemaal kunnen voelen wat het is als dat niet zo vanzelfsprekend is. En dan was het nog voor iedereen hetzelfde. Om de toegankelijkheid te verhogen werd tijdens de vorige legislatuur het project hellende/bellende vlakken opgestart. Het systeem is heel praktisch: aan de gevel van een niet-toegankelijk gebouw wordt een bel geplaatst waarop mensen die minder mobiel zijn kunnen drukken om een hellend vlak te laten uitklappen. Op die manier kunnen ze zelfstandig naar binnen. Maar het project verloopt allerminst van een leien dakje. Begin 2019 schreven we daarover ook al in onze eigen voorjaarskrant. Horeca-uitbaters zouden immers rechtstreeks bij de dienst middenstand terecht kunnen om een hellend vlak aan te vragen. Dat bleek een ‘misverstand’ te zijn, want er was nog niets uitgewerkt. Het hele jaar 2019 werd er verder onderzocht, stond het project hoog op de agenda. De welzijnsraad, de diensten mobiliteit en middenstand, VFG overlegden, zaten verschillende keren samen. De nodige budgetten werden voorzien. Dat werd ook bevestigd hier op de gemeenteraad wanneer collega Wauters daar mei 2019 over tussenkwam. Vanaf 2020 zou dit in orde komen. Tot op vandaag is het niet in orde. Dat er de afgelopen maanden veel ander werk was, veel andere noodzaken, dat kunnen we nog begrijpen. Wat we niet begrijpen is het antwoord van de schepen: er zou geen interesse zijn. Dat strookt niet met ons eigen aanvoelen en strookt niet met de feedback die we kregen van de vrijwilligers van de welzijnsraad. En tegelijk vraagt cafébaas Joost zich op sociale media openlijk af wanneer hij nu eindelijk zijn bellend vlak kan krijgen… Daarom krijgen we graag duidelijkheid : Hoeveel zaken toonden al interesse in het project? Wat is het verdere verloop qua timing? Wat is het plan van aanpak naar uitbreiding van het project toe (andere zaken dan horecazaken)? En binnen welke termijn?