Iets over politiek

24 April 2018

Antipolitiek?

Disclaimer: dit is mijn eigen visie, een synthese van mijn ideeën en ideeën van anderen. Niet altijd conform het algemeen beleid van Groen maar wel een poging om ecologisch en ethisch verantwoord  te blijven.


Politiek is het spel om de macht, om de anderen te overtuigen het beheer aan jou over te dragen of om jouw wensen uit te voeren.

U bent politiek moe,... en ik ook.
Wat ik wens is een ethisch beleid, dat ten dienste staat van de deelnemers van de maatschappij.
Beleidsmakers die gewetensvol handelen in het belang van het volk omdat ze dat eervol vinden, veel eervoller dan in hun eigenbelang.

Dan is Groen echt uw partij, de mensen van groen hebben een ideaalbeeld van een harmonieuze samenleving voor ogen in evenwicht met de natuur.
Een samenleving waar niemand zich ongewenst hoeft te voelen, wel de wens omzichzelf te verbeteren maar niet om de samenleving te verlaten.

Een beleid dat voor en door zoveel mogelijk mensen gemaakt wordt.

Een beleid dat begint bij het bepalen en uiten van individuele behoeften en maatschappelijke behoeften voor nu en de toekomst.
Waar het belang van beleidsmaatregelen gewogen worden naar de impact die ze hebben per persoon en op het aantal personen...
Eerder dan dat ze gewogen hebben naar de impact die de voordrager van de maatregel heeft. Want dat is politiek.Bij Groen Dendermonde, worden alle leden uitgenodigd op de maandelijkse vergadering om ideeën aan te brengen om de leefbaarheid in hun directe omgeving of anderzijds in Dendermonde te verbeteren. Er wordt overwogen en besproken wat en hoe het realiseerbaar is, en of het via de gemeentelijke administratie kan of via de gemeenteraad.

We hebben op dit moment slechts 1 gemeenteraadslid, de druk ligt dus op Matthias schouders om de voorstellen goed voor te bereiden en de gemeenteraad te overtuigen van het belang.

De nadruk ligt bij Groen (Dendermonde) dus op het democratisch karakter van het realiseren  van het beleid. Maar we hebben meer mensen in de Gemeenteraad nodig om meer gewicht te hebben voor onze beleidsvoorstellen.

Mijn advies is: stem op de mensen sp.a-Groen, en duid bij voorkeur  Iris Uytersprot, Matthias Coppens, Michel Van Driessche, Annelies D'Hollander en Walter Boeykens, deze mensen zijn zeer sterk in het nalezen van beleidsdocumenten om ze te verbeteren en evenzeer in het voorbereiden van nieuwe dossiers.

En kom ook naar de vergaderingen met je eigen ideeën om Dendermonde leefbaarder te maken, te houden.

Maar uiteraard ben je ook welkom om ons te vervoegen in de campagne, nog een paar plaatsen zijn vrij op de lijst.