Joost Ringoot

Joost Ringoot

Joost Ringoot

Waarom groen?

Omdat ik voor onze kinderen, kleinkinderen en hun nageslacht een wereld wil die nog enigszins leefbaar is.

Trinity test, 16 juli 1945, New Mexico, wordt beschouwd als het begin van het antropoceen:
Het tijdperk waarin de mens de grootste invloed geworden is op de biosfeer.

De mens had al vroeger ingrijpende invloed op de natuur. De Romeinen zouden de Noord-Afrikaanse kuststreek grotendeels ontbost hebben om het hout te gebruiken voor hun schepen.
Er is een interessant boek over de invloed van maatschappijen op hun omgeving en het terugslageffect bij over-exploitatie.

Maar de invloed is nu zo groot dat we elk jaar meer aardse bronnen gebruiken dan de aarde voor ons kan vernieuwen.

Daarom is het nodig dat we ons bewust worden van de impact van al wat we doen op onze aarde.
Specialisten/studiegroepen moeten dit berekenen voor alle diensten en goederen die we gebruiken en er een zo nauwkeurig mogelijke planetaire kost voor berekenen.

Producten en diensten die we gebruiken moeten dan navenant belast worden zodat er fondsen gecreëerd worden om de schade te kunnen compenseren.

Specialisten/studiegroepen moeten dan de meest wenselijke compensatie maatregelen uitwerken die met de voorgaande fondsen bekostigd worden.

We willen toch niet dat we dit aan onze kinderen moeten zeggen?Ik denk dat we in onze naaste omgeving het goede voorbeeld kunnen geven en dat anderen dit kunnen oppikken.

Maar we moeten dit vooral regelen door het beleid bij te sturen.

Ideaal door een echt democratisch beleid: waar iedereen inspraak heeft in het maken van wetgeving, in het amenderen en in het stemmen.

Als je dit leest, denk dat je waarschijnlijk al vrij ecologisch bewust bent.

Als je mensen kent die ecologie maar een zij-thema vinden, vraag hen dan om het 5:52 minuten durend perspectief van Carl Sagan over onze aarde te aanschouwen.Bij deze wil ik jou als lezer vragen om je bij ons te voegen, om je te engageren voor een betere toekomst voor onze kinderen.


Joost Ringoot

Webmaster Groen Dendermonde

Waarom groen?

Omdat ik voor onze kinderen, kleinkinderen en hun nageslacht een wereld wil die nog enigszins leefbaar is.

Trinity test, 16 juli 1945, New Mexico, wordt beschouwd als het begin van het antropoceen:
Het tijdperk waarin de mens de grootste invloed geworden is op de biosfeer.

De mens had al vroeger ingrijpende invloed op de natuur. De Romeinen zouden de Noord-Afrikaanse kuststreek grotendeels ontbost hebben om het hout te gebruiken voor hun schepen.
Er is een interessant boek over de invloed van maatschappijen op hun omgeving en het terugslageffect bij over-exploitatie.

Maar de invloed is nu zo groot dat we elk jaar meer aardse bronnen gebruiken dan de aarde voor ons kan vernieuwen.

Daarom is het nodig dat we ons bewust worden van de impact van al wat we doen op onze aarde.
Specialisten/studiegroepen moeten dit berekenen voor alle diensten en goederen die we gebruiken en er een zo nauwkeurig mogelijke planetaire kost voor berekenen.

Producten en diensten die we gebruiken moeten dan navenant belast worden zodat er fondsen gecreëerd worden om de schade te kunnen compenseren.

Specialisten/studiegroepen moeten dan de meest wenselijke compensatie maatregelen uitwerken die met de voorgaande fondsen bekostigd worden.

We willen toch niet dat we dit aan onze kinderen moeten zeggen?Ik denk dat we in onze naaste omgeving het goede voorbeeld kunnen geven en dat anderen dit kunnen oppikken.

Maar we moeten dit vooral regelen door het beleid bij te sturen.

Ideaal door een echt democratisch beleid: waar iedereen inspraak heeft in het maken van wetgeving, in het amenderen en in het stemmen.

Als je dit leest, denk dat je waarschijnlijk al vrij ecologisch bewust bent.

Als je mensen kent die ecologie maar een zij-thema vinden, vraag hen dan om het 5:52 minuten durend perspectief van Carl Sagan over onze aarde te aanschouwen.Bij deze wil ik jou als lezer vragen om je bij ons te voegen, om je te engageren voor een betere toekomst voor onze kinderen.