Leerlingen mogen levensbeschouwelijke tekens dragen

16 Oktober 2014

Van Groen mogen leerlingen levensbeschouwelijke tekens dragen   Groen Dendermonde is blij dat de Dendermondse meerderheidspartijen het agendapunt over de aanpassing van de schoolreglementen in het stedelijk basisonderwijs verplaatst hebben naar de volgende gemeenteraad. Dat geeft alle betrokkenen meer ruimte om na te denken over het absoluut en algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens dat vanaf september in het basisonderwijs zou gelden. Een verbod dus op het dragen van een kruisje,  hoofddoeken, ...

 

Niet alleen blijkt dat een aantal van de geraadpleegde schoolraden het effectief moeilijk hebben met dit voorstel, bovendien blijkt het schepencollege op geen enkele manier rekening te houden met het advies van de Auditeur van de Raad van State die een gelijkaardig verbod voor de Dendermondse gemeenschapsschool Atheneum volledig naar de prullenmand verwijst. Groen stelt samen met de Auditeur dat een verbod weliswaar kan bij groepsdruk of ordeverstoringen ? dus bij welomschreven en overwogen omstandigheden ? maar dat een absoluut algemeen verbod niet in overeenstemming is met hoe we de diversiteit in onze samenleving moeten beleven. Respect voor elkaar en elkaars levensbeschouwingen, in vrijheid en tolerantie voor elkaars eigenheid, dat zijn de waarden waarmee we onze kinderen willen opvoeden.