Matthias Coppens pleit voor natuurbegraafplaatsen in gemeenteraad.

02 Juni 2017

Groen pleit voor de inrichting van 'natuurbegraafplaatsen' in de stad. Gemeenteraadslid Matthias Coppens lanceerde het voorstel tijdens de gemeenteraad. "Sinds kort is het wettelijk gezien mogelijk om de as van een overleden persoon uit te strooien op publieke grond of het daar te begraven", zegt hij. "Uiteraard alleen als de stad dat toelaat. Die kiest dan enkele openbare plaatsen uit waar het mogelijk wordt. Zo ontstaan natuurbegraafplaatsen, plaatsen in de natuur waar mensen begraven kunnen worden, maar waar de plek een natuurlijke uitstraling heeft. Het kan ook gaan om een begraafbos, een stukje bos waarin we overledenen begraven en natuurlijke materialen gebruiken. Er is steeds meer vraag naar zo'n begraafwijze. Het lijkt Groen dan ook goed om eens te bekijken welke plaatsen op het openbaar domein in aanmerking kunnen komen voor een begraafbos. Daar kunnen onder andere wandelpaden in aangelegd worden, kleine naamplaatjes voorzien als gedenkteken, een afscheidsruimte en een centraal punt waar nabestaanden bloemen en andere gedenktekens een plaatsje kunnen geven."