Meerjarenplanning- duurzaamheid mag ambitieuzer

24 Maart 2014

Bij de voorstelling van de krachtlijnen van de meerjarenplanning werd naar aanleiding van  Typhoon Haiyan in de Filipijnen in emotionele termen door het stadsbestuur aangekondigd dat Dendermonde prioritair zou inzetten op duurzaamheid.  Voor Groen is het belangrijk dat ook lokaal beleid de nood aan duurzaamheid erkent. Het is dan ook teleurstellend om te lezen hoe het begrip duurzaamheid in de strategische nota 2014-2019 als "prioritair" wordt ingevuld:

 

  • Restauratie van het stadhuis: Belfort en Lakenhalle
  • Restauratie Begijnhof

Mooie projecten. Maar toch eerder van cultureel-historische aard.

 

Budgettair wegen voor het overige vooral de dossiers rond de aanleg van rioleringen door. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat de doelstellingen die hierin door Europa werden opgelegd wellicht niet gehaald zullen worden.

De Wijzerbeek - een dossier dat al zo lang wordt aangekaart - wordt deze  legislatuur geruimd. De oorzaak van het probleem verhelpen door ook de nodige rioleringen ter hoogte van de Hofstraat in Oudegem aan te leggen,  staat niet op de agenda.

 

Voor het aanplanten van bos als klimaatmaatregel wordt slechts 12.500 per jaar voorzien. En we kunnen ons ook de vraag stellen of we het ons als maatschappij nog mogen veroorloven om anno 2014-2019 sociale woningen te bouwen die geen passiefwoningen zijn.

 

Een aantal interessante ideeën worden gepland: de productie en het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren, energie-efficiëntie optimaliseren en  een klimaatactieplan uitwerken. Maar waar staat het budget in de investeringsenveloppe? Het is ons niet duidelijk waar de budgetten zijn voorzien om de resultaten van een onderzoek naar opportuniteiten voor hernieuwbare energie of het klimaatactieplan ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Zullen dit geen lege dozen blijven? Die investeringen in hernieuwbare energie op ons grondgebied moeten er komen, er moeten grote stappen worden gezet naar een CO2 neutraal Dendermonde ?

 

Groen vraagt om ook op deze aspecten het label 'Prioritair' te kleven en op geregelde basis over de vorderingen en genomen stappen te berichten alsof het ook formeel een prioritaire doelstelling van het Dendermondse stadsbestuur zou zijn.

 

Naar analogie van de geslaagde aparte raadscommissies inzake koopbinding vraagt Groen aparte vergadersessies om deze geplande stappen in detail uiteen te zetten, resultaten te kunnen opvolgen, te kunnen leren van de best-practices van andere steden en gemeenten.

Dendermonde hoort een voorbeeldstad te worden op het vlak van duurzaamheid.