Meerjarenplanning- fietsbeleid mag ambitieuzer

24 Maart 2014

Een geslaagd fietsbeleid kan de sleutel zijn tot een gezonder en duurzamer Dendermonde. Het zal ook een grote bijdrage kunnen leveren om de verkeersproblematiek in onze stad en haar deelgemeenten op te lossen.   Groen apprecieert dat het bevorderen van het fietsgebruik een belangrijke  plaats heeft gekregen in de prioritaire doelstellingen voor de komende beleidsperiode. Wij hebben dan ook hoge verwachtingen van het fietsbeleidsplan.

 

Wel kunnen we niet anders dan vaststellen dat het jammer is dat een dergelijk plan niet reeds voorlag bij het opmaken van deze meerjarenplanning. Bovendien laten de voorziene budgetten ons inziens weinig ruimte om het fietsbeleidsplan uit te voeren: slechts 30.000 euro in 2014,   35.000 euro in 2015 en dan steeds 20.000 per jaar.

 

Zoals ook de fietsersbond én de Gecoro in hun advies aanstippen zijn de komende 6 jaar nauwelijks tot geen budgetten voorzien of plannen gemaakt om de binnenstad in de toekomst autoluw te maken. Een mooi ingerichte autoluwe Oude Vest en fietsveilige Brusselsestraat zal ook de handelaars ten goede komen, en is - eenvoudigweg gesteld - de toekomst.

 

Ook hier wensen wij als Groene fractie de handschoen op te nemen en naar aanleiding van het op stapel zijnde fietsbeleidsplan eraan te werken dat Dendermonde tijdens de komende 6 jaar een echte fietsstad wordt. Wij vragen dan ook dat de voorziene budgetten worden verhoogd wanneer uit het fietsbeleidsplan opportuniteiten naar boven komen - zoals ongetwijfeld het geval zal zijn. Ook de BBC-regelgeving voorziet overigens die mogelijkheid.