Meerjarenplanning - ouderenbeleid en OCMW?

24 Maart 2014

Momenteel ligt een meerjarenplanning voor zonder een hoofdstuk ouderenbeleid. Het is vandaag onmogelijk na te gaan hoe Dendermonde de enorme uitdaging van een vergrijzende bevolking en de nood aan zorg, zowel thuis als kort bij huis , in een geborgen en kwaliteitsvolle omgeving, zal kunnen aanbieden. De Groene fractie heeft al meermaals en vele maanden geleden gevraagd om duidelijkheid. Nu vraagt het stadsbestuur om de OCMW-dotatie voor de komende 6 jaar goed te keuren, zonder dat deze duidelijkheid er is. Zonder dat duidelijk is hoe een en ander is begroot, of de budgetten realistisch zijn, welke doelstellingen op zorgstrategisch vlak zijn opgenomen en welke niet. 

Klaarblijkelijk wordt dit pas op 23 december op democratische wijze besproken op de OCMW-raad. Na de goedkeuring van de dotatie dus.  Maar op welke basis moeten we dit goedkeuren?

 

Uit de tussenkomsten van de bevoegde schepen in het voorbije jaar kon Groen in elk geval niet afleiden dat de Voorzitter van het OCMW binnen het schepencollege het onderste uit de kan haalt voor zijn sociaal beleid.

 

  • Ontwijkend antwoord op vragen over het rusthuis in Baasrode. Nochtans was dit een verkiezingsthema van zijn eigen partij. Het stellen van vragen hierover werd bestempeld als 'de sfeer verpesten'
  • Teruggave van 2,2 miljoen (30% van het jaarlijks OCMW budget) aan het stadsbestuur. De vorige voorzitter zou veel te hard op zijn geld gezeten hebben. Liever dat dan iemand die uitschreeuwt dat het OCMW geld te veel heeft?
  • Zorgwoningen. Ons voorstel om kangoeroewoningen mee te nemen in het aanbod van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt afgedaan als niet realiseerbaar. Nochtans is dit ook opgenomen in het eigen CD&V- programma ('Verbinden', p. 2 deel 2).
  • We stelden voor om kiesbureaus te organiseren in woon- en zorgcentra. We hebben begrip voor organisatorische bekommernissen die worden aangehaald. Uit het antwoord bleek  niet dat de Voorzitter van het OCMW in Dendermonde zijn oor te luisteren had gelegd bij collega Voorzitters die er ervaring mee hebben en wel positief zijn hierover.

 

Vandaag staat een budgetwijziging op het programma. De bevoegde schepen geeft nog eens 500.000 euro terug aan stad. Op de raadscommissie werd hierover met geen woord gerept. In totaal gaat het dus om 2,7 miljoen dat dit jaar aan de stad wordt teruggegeven.

Dit alles wekt weinig vertrouwen. Ons geloof is wankel. Wij zullen 23 december komen luisteren naar een hopelijk glasheldere Voorzitter van het OCMW die zal uitleggen hoe hij de komende uitdagingen onder meer op het vlak van vergrijzing dan wel aanpakt.