Meerjarenplanning - participatie: een gemiste kans

24 Maart 2014

Eerst een methodologische opmerking. Vanuit de oppositie is meermaals gevraagd naar de visie van de huidige coalitie. Na de verkiezingen in oktober 2012 was wel snel geweten hoe de schepenambten werden verdeeld. Krachtlijnen van een bestuursakkoord werden echter niet meegedeeld.  Ook toen tijdens de eerste maanden van 2013 meerdere steden en gemeenten een indicatie gaven van het beleid dat ze de komende legislatuur wilden voeren, bleef het in Dendermonde stil. Op de vragen vanuit de oppositie werd afwijzend gereageerd.

 

Het volstaat niet zich te verschuilen achter de moeilijke financiële toestand. Al tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 was duidelijk dat het financieel moeilijk zou zijn.

 

Vandaag blijkt ook dat dit lange wachten wel degelijk heeft geleid tot een gemiste kans inzake participatie. Zo kregen de adviesraden het beleidsplan bijvoorbeeld pas te zien op een moment dat het niet meer haalbaar was om hun adviezen echt mee in het geplande beleid te betrekken. Het is ook jammer om vast te stellen dat de antwoorden van het stadsbestuur op deze adviezen  pas aan de raadsleden wordt gegeven op het moment dat de meerjarenplanning zelf voorligt in de gemeenteraad.

Niet alleen een gemiste kans om dankzij de inzet van de vele leden van de adviesraden een sterker beleid te voeren, ook een gemiste kans om samen met de oppositie een debat in de echte zin van het woord te voeren.

 

Een ander schrijnend voorbeeld: de al voor de gemeenteraadsverkiezingen beloofde adviesraad voor mensen met een beperking zal zijn eerste keer slechts samen komen in het nieuwe jaar.