Meerjarenplanning - zijn deelgemeenten de slaapdorpen van de toekomst?

24 Maart 2014

Groen neemt akte van de keuze van het stadsbestuur om haar dienstverlening in zeer sterke mate te centraliseren. De deelgemeentehuizen zullen sluiten, de brandweer te Oudegem lijkt geen lang leven meer beschoren, de bibliotheken zullen hun deelfilialen opdoeken en hun functie op een andere manier proberen in te vullen.  Het zijn inderdaad moeilijke financiële tijden waarin dergelijke keuzes logisch lijken. We dragen als stad op deze manier echter bij tot een kwalijke evolutie. Het sociale weefsel, de leefbaarheid, het winkelaanbod, het door de inwoners gekozen dorpsleven staat in een aantal deelgemeenten sterk onder druk.

 

De inwoners van Baasrode en Schoonaarde laten al te vaak horen dat er te weinig aandacht naar de deelgemeenten gaat. En een dorp als Oudegem heeft een kleiner winkelaanbod dan een deelgemeente van die omvang en inwonersaantal gewoonlijk heeft. En dit zowel op het vlak van winkels die alledaagse benodigdheden aanbieden als op het vlak van speciaalzaken.    

Deze trend is uiteraard deels te wijten aan een maatschappelijke evolutie, maar wordt door het wegtrekken van een aantal gemeentelijke diensten naar alle waarschijnlijkheid versterkt.

 

Groen had gehoopt dat het bestuur ervoor zou gekozen hebben om het gebruik van de stadslokalen te optimaliseren op een creatieve manier. Door  functies zoals deelgemeentehuis, bibliotheek, dienstencentrum, buurthuis per deelgemeente te combineren. Zo zou in iedere deelgemeente een centrumfunctie zeker aanwezig blijven, waaraan het dorpsgevoel - dat zo belangrijke sociale weefsel- zich had kunnen hechten.

 

Groen vraagt de komende 6 jaar dan ook een bijzondere aandacht om vanuit cultuur, toerisme, sport, feestelijkheden, economie, markt, etc? de deelgemeenten levend, bruisend, en aangenaam te houden.