24 mrt 2014

Meerjarenplanning – ondernemen anders invullen

Groen verneemt met verbazing dat ook hier "De Groote oorlog" en andere events als prioritaire en strategische doelstellingen onder het hoofdstuk 'ondernemende stad' worden voorzien.  "De Groote Oorlog" en de andere events worden ongetwijfeld zeer waardevolle gebeurtenissen op vlak van herdenking, cultuur, educatie? Ook kan het niet ontkend worden dat een bloeiend toerisme bijdraagt tot een florerend horeca- en winkelaanbod.

 

Bij ondernemende stad had Groen toch vooral ook gedacht aan:

  • het herwaarderen van het kernwinkelhart (Oude Vest en Brusselsestraat)
  • het opnieuw stimuleren en opvolgen van ondernemen in de deelgemeenten
  • het gebouwenaanbod voor startende ondernemers, freelancers, zelfstandigen, ? stimuleren met aandacht voor onder andere duurzame en gedeelde kantoren ?

 

Omdat ondernemen ook voor Groen Dendermonde belangrijk is, zullen we de analyse en uitvoering van de besluiten uit de aparte raadscommissies rond de EROV-studie en de cijfers inzake koopbinding aandachtig volgen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.