20 mei 2011

NOOD AAN UITBREIDING BUITENSCHOOLSE OPVANG

Onze kinderen gaan al sinds de kleuterklas naar de IBO. We zijn ontzettend tevreden over de kwaliteit en vertrouwen onze kinderen graag toe aan de goede zorgen van de begeleiders. Wij zijn niet

alleen: in de loop der jaren is het succes van IBO zo toegenomen dat we deze zomer een aantal dagen naar een andere oplossing moesten uitkijken. Als werkende ouders is dit niet altijd evident, want sportkampen en andere activiteiten in de vakantie zijn vaak beperkt qua uren en opvang, of zijn verder weg.

Daarom vragen we een betere
afstemming van de opvangmogelijkheden in de gemeente op het aantal kinderen.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.