Ondertekening bomencharter

13 Maart 2020

Groen maakt gelukkig en gezond. Wie in een groene omgeving woont voelt zich niet alleen gezonder, hij is het ook. En dat zowel op fysiek als op mentaal vlak. Wie in een groene omgeving woont heeft bijvoorbeeld minder last van depressies, van longaandoeningen, diabetes, … . Meer groen en natuur in de buurt nodigt uit tot bewegen, verhoogt de creativiteit, de arbeidsproductiviteit, de woonkwaliteit en het algemene welbevinden.  Groen in de buurt versterkt de sociale cohesie en heeft een sterk positief effect op de gezondheid van maatschappelijk kwetsbare groepen. Reden genoeg om op alle mogelijke manieren te werken aan voldoende groen: straatgroen en wijkgroen, een park op wandelafstand. Als groen in de plaats komt van stenen, hoe klein ook, kan het bijdragen aan ons grondwaterpeil. Grondwater dat onvoldoende wordt aangevuld, waardoor we steeds vaker een watertekort hebben in de zomer. En uiteraard ook, niet te vergeten: de rol bij de klimaatopwarming. Bomen halen niet allen CO2 uit de lucht, ze helpen ons ook bij ‘klimaatadaptatie’. Ze zorgen mee voor een verkoelend effect als het heet is, zorgen voor schaduw, beschermen bij overstroming,  … Ze vormen ook een geluidsbuffer en halen het fijn stof uit de lucht.  En vaak produceren ze ook nog eens lekkere vruchten en bezorgen ze onze kinderen ook veel speelplezier . Veel redenen dus om te voorzien in de aanplanting van extra bomen. En dat dacht ook Jo Maes, een inwoner van Bertem, die het bomencharter ontwikkelde. Via dat bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen en ook het aantal aangeplante bomen door te geven. Dat is niet alleen praktisch – zo weten we hoeveel bomen er bijkomen – het staat ook symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen klimaatopwarming. En dus stellen we voor om komende donderdag vanuit de stad Dendermonde ook het bomencharter mee te ondertekenen, met als doelstelling een boom te voorzien per inwoner van onze stad. Dat kan uiteraard door diverse initiatieven, de bomen uit het ‘lof voor ieders hof’, bomen op groene speelplaaten, bomen in het straatbeeld, in de parken, door groene gevels en muurtuinen… Het hoeven ook niet enkel initiatieven vanuit het bestuur te zijn, alle initiatieven zijn welkom.  Doordat het initiatief uitgaat van een burger, is de ondertekening ook de ideale manier om mee te geven dat ook ideeën van inwoners op dat vlak meer dan welkom zijn. Dus mijn concrete vraag: ondertekent de stad Dendermonde donderdag ook het bomencharter? https://www.bomencharter.be/