Onderzoek naar vierkant groen

26 Juni 2019

Sinds 31 mei is het onder andere mogelijk om ‘vierkant groen’ toe te passen op kruispunten. ‘Vierkant groen’ verwijst naar de verkeerslichten die aan fietsers en eventueel ook aan voetgangers de mogelijkheid geven om gelijktijdig, in alle richtingen, over te steken, terwijl motorvoertuigen wachten. Waarom zou je zo’n gezamenlijk oversteekmoment toepassen? Je verkleint de kans of vermijd zelfs dat er voor een rood licht gewacht moet worden, terwijl er niemand oversteekt. Je maakt kruispunten conflictvrij voor zwakke weggebruikers. Doordat fietsers en voetgangers apart oversteken, is er nauwelijks een risico op aanrijdingen door motorvoertuigen zoals auto’s, bussen en vrachtwagens. Meer veiligheid dus. Veiligere fietsroutes zorgen ervoor dat mensen vaker de fiets zullen gebruiken. Als het op veiligheid én op veiligheidsgevoel voor zwakke weggebruikers aankomt, kan ook Dendermonde beter. Kijken we naar de ongevallencijfers dan zien we dat het aantal ongevallen waar zwakke weggebruikers bij betrokken zijn stijgt. Jammer genoeg gebeuren er soms ook ernstige ongevallen – en soms ook met dodelijke afloop, zelfs op kruispunten met verkeerslichten. Denk aan het kruispunt Mechelsesteenweg – N41 bijvoorbeeld waar in 2013 een ongeval gebeurde met dodelijke afloop. Kijken we naar de stadsmonitor, dan blijkt daar toch ook duidelijk uit dat inwoners zich ook niet erg veilig voelen. Amper 34 % is het er mee eens dat je in Dendermonde veilig kan fietsen. Amper 22% van de ouders vindt dat een kind zich veilig kan verplaatsen in Dendermonde. Dendermonde is een scholenstad en in de toekomst komen er nog 600 plaatsen bij. Laten we zorgen dat die scholieren ook zo goed en veilig mogelijk op hun bestemming geraken. Wat goed is voor hen, is trouwens ook goed voor onze andere inwoners, de pendelaars en de toeristen die Dendermonde bezoeken. Conflictvrije kruispunten kunnen daar toe bijdragen en één van de manieren om dat te doen, is door verkeerslichten met vierkant groen. Daarom vragen we om deze optie samen met het Vlaamse Gewest te onderzoeken op de kruispunten van onze stad. Ik denk dan uiteraard aan de kruispunten die niet conflictvrij zijn, zoals het reeds genoemde kruispunt Mechelsesteenweg –N41.