Ontwikkelingssamenwerking. Quo Vadis Dendermonde?

27 Augustus 2013

Ontwikkelingssamenwerking. Quo Vadis Dendermonde?

Gemeenteraad Dendermonde 10 juli 2013 Bij de laatste federale begrotingscontrole werd opnieuw substantieel bespaard op ontwikkelingssamenwerking. Groen wenst deze actualiteit aan te grijpen om de bevoegde schepen te vragen naar visie en doelstellingen van Dendermonde als stad op dit domein. Hierbij logisch aansluitend wordt gevraagd hoe ver men staat met de ambitie om van Dendermonde een Fair Trade gemeente te maken?

 

Toegevoegd agendapunt Groen: Ontwikkelingssamenwerking. Quo Vadis Dendermonde?

 

Al in de jaren 70 werd door de 'rijke landen' aan de Verenigde Naties beloofd om jaarlijks 0,7 procent van hun welvaart te herverdelen naar de ontwikkelingslanden.

Dit engagement werd in België in 2002 zelfs bij wet vastgelegd: tegen het jaar 2010 zou ook België jaarlijks 0,7 procent van het BBP aan ontwikkelingssamenwerking besteden. De regering Leterme kwam in de buurt, maar slaagde er niet in dit wettelijk engagement na te leven: in 2010 werd 0,64 % gehaald. In 2011 0,57 %.

Ondanks het niet halen van deze wettelijk vastgelegde doelstellingen werd bij de laatste federale begrotingscontroles het budget ontwikkelingssamenwerking iedere keer opnieuw verder geslachtofferd. Extra besparingen van 420 miljoen euro in 2012, 175 miljoen in 2013, nog eens 175 miljoen is gepland voor 2014. De huidige coalitie zal dan op korte tijd 20% van het budget ontwikkelingssamenwerking hebben weggesnoeid. Men is verder dan ooit verwijderd van de 0,7 % norm. Op OESO-schaal wordt zelfs nauwelijks 0,3% gehaald.

De norm is procentueel uitgedrukt. Het effectieve besteedde bedrag evolueert dus in beginsel mee met het op en neer gaan van onze economie. 'Het is nu eenmaal crisis' is dan ook geen rechtvaardiging. Bovendien is het toch net in tijden van crisis dat we de moed en doorzetting dienen te tonen om te blijven denken aan onze minder fortuinlijke medemens?

_

Ontwikkelingssamenwerking is niet slechts een verhaal van nationale begrotingen. Ook steden en gemeenten hebben hun rol te spelen in dit verhaal.

Een belangrijk aspect bij specifiek lokaal (stedelijk of gemeentelijk) beleid inzake ontwikkelingssamenwerking is de aandacht voor het versterken en bestendigen van het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit. Vooral projecten met een Dendermondse toets kunnen hierin slagen. Projecten waarbij teruggekoppeld wordt aan de Dendermondenaars, waar men bewustgemaakt wordt van bepaalde problematieken, waarbij men als buurt, vereniging, inwoners trots is om samen dat steentje te hebben bijgedragen aan die betere wereld.

? Open vraag aan de bevoegde schepen naar visie en doelstellingen stad Dendermonde op vlak van ontwikkelingssamenwerking.

? Groen vraagt welke percentage van het stedelijk budget momenteel aan de doelstelling ontwikkeling wordt besteed? Is er een concrete doelstelling naar komende legislatuur toe? Indien niet stelt Groen Dendermonde voor een streefnorm te verankeren.

? Hoe ver staat Dendermonde met het invoeren van een ethisch beleggingsbeleid?

En zoals de recente discussies op nationaal niveau alweer duidelijk gemaakt hebben, is ontwikkelingssamenwerking niet los te zien van handel. Zij het dan wel eerlijke handel. Fair Trade.

Het concept van Fair Trade is uiteraard door iedereen gekend. Ook de stad Dendermonde heeft de waarde hiervan reeds erkend.

Zo heeft de stad zich al vorige legislatuur het doel gesteld om een Fair Trade Gemeente te worden. Als fairtradegemeente draagt men op heel concrete wijze bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden (www.fairtradegemeenten.be).

Er zijn een zestal criteria:

  1. Lokaal bestuur keurt resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria's.
  2. Aantal winkels en horecazaken die minstens twee fairtrade producten in hun assortiment hebben.
  3. Aantal scholen, bedrijven en organisaties dat fairtrade producten gebruikt en hierover communiceert.
  4. Voldoende media-aandacht voor de campagne.
  5. Actieve lokale trekkersgroep.
  6. Aanmoedigen van lokale en duurzame voeding.

Volgens de laatste stand van zaken op website Dendermonde alsook http://www.fairtradegemeenten.be/gemeente/zoek/dendermonde.html zijn een aantal criteria al behaald.

Criteria nog niet vervuld zijn bedrijven die fairtradeproducten gebruiken, horecazaken die deze producten in hun assortiment hebben en media-aandacht.

Groen is blij met het al gedane werk vanwege bestuur, duurzaamheidsambtenaar alsook de geëngageerde vrijwilligers van de trekkersgroep Fair Trade.

? Aan de bevoegde schepen vragen wij graag de meest recente stand van zaken?

? Tegen wanneer ambieert zij de overige criteria vervuld te krijgen en officieel een Fair Trade Gemeente te worden?

? Momenteel heeft de stad Dendermonde de luxe om zowel een aantal geëngageerde vrijwilligers te hebben die actief zijn in of de Derdewereldraad of de Trekkersgroep Fair Trade. Beide groepen zouden kunnen samenwerken in één echte Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking?