Opvang van vluchtelingen

24 September 2015

Opvang van vluchtelingen

Groen plaatste ook de huidige vluchtelingensituatie op de agenda van de Dendermondse Gemeenteraad. Nog maar een jaar na de herdenking als Martelaarstad kan Dendermonde het uiteraard niet maken om andere slachtoffers van gewapende conflicten de rug toe te keren. Er gebeurt al heel wat in onze stad, en daar drukte Groen ook haar appreciatie voor uit. Het OCMW en haar hardwerkende medewerkers hebben in de voorbije jaren samen met vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties naast andere kwetsbaren ook reeds vele vluchtelingen bijgestaan en op het pad naar een nieuwe toekomst geholpen.  Maar we kunnen er niet omheen dat de huidige 'crisis' van alle niveaus die inspanning extra vraagt en nog zal vragen. Die extra inspanning zal er op lokaal vlak vooral uit bestaan extra opvang te voorzien, het reeds zwaar belaste personeel te steunen waar mogelijk en de vele geëngageerde vrijwilligers te coördineren en in te schakelen. Groen vraagt daarom dat het stadsbestuur nagaat of er extra personeel kan worden ingezet opdat haar medewerkers die specifiek met de begeleiding van vluchtelingen bezig zijn de werklast nog kunnen bolwerken. Dit personeel zal ook nodig zijn om de inzet van de vele bijkomende vrijwilligers, die zich nu geroepen voelen om te helpen, te coördineren of te begeleiden. Niet alle hulp is lokaal onmiddellijk nuttig, maar bijvoorbeeld mensen die zich willen inzetten om bijkomende taallessen te geven kunnen ongetwijfeld ingeschakeld worden. Groen vraagt ook dat het stadsbestuur proactief rekening houdt met het eventuele scenario dat vanuit Fedasil aan de verschillende gemeenten wordt gevraagd om meer vluchtelingen op te vangen dan momenteel zijn voorzien. Het is immers zo dat de gewoonlijke werking van het OCMW hierin, met eerder druppelsgewijs bijkomend huren of - bij mindere vraag - huur opzeggen, misschien niet zal volstaan.  

 
Groen is blij dat het stadsbestuur deze mening deelt.