Persbericht betreffende het standpunt van Groen Dendermonde over het Circulatieplan Sint Gillis Dendermonde.

08 December 2017

Hierbij het persbericht van Groen Dendermonde, zoals woensdag 6 december verstuurd naar de Dendermondse pers. Circulatieplan Sint-Gillis Groen heeft respect voor de realisaties die voorzien zijn in dit circulatieplan  Groen heeft ook het grootste respect voor het participatietraject dat gelopen is om tot dit resultaat te komen en voor de consensus die de meerderheid bereikt heeft. Respect ook voor de meerderheid die zijn verantwoordelijkheid neemt om zaken te proberen realiseren.

Voor Groen is het echter belangrijk om blijvend constructief oppositie te voeren. Wij stemmen tegen omdat wij van mening zijn dat er ook een aantal gemiste kansen zijn. Omdat doorstroming het op een aantal punten toch opnieuw haalt van veiligheid.

We vinden het namelijk jammer dat de zone 30 ingeperkt wordt in de straten die aanpalen aan de Sint-Gillislaan.

Het afschaffen van eenrichtingsstraten beperkt bovendien de mogelijkheden om het STOP-principe toe te passen.

Matthias Coppens (Groen) 'Ook de Van Langenhovestraat is een voorbeeld van een straat die een veel veiligere oplossing verdient. Dagelijks maken vele fietsers, ongetwijfeld ook vele kinderen en jongeren, er gebruik van. Er mag in beide richtingen gereden worden en er is geschrankt parkeren. Deze straat wordt nu terug opgenomen in de zone 50. Een basisprincipe is, nochtans dat straten waar geen fietspad voorzien is en dus gemengd verkeer kennen, opgenomen worden in een zone 30'

Straten met een niet afgescheiden fietspad kunnen opgenomen worden in een zone 50.

Groen stemt daarom tegen het circulatieplan.  We beseffen en erkennen wel dat er ook heel wat goede elementen inzitten. Naar de toekomst toe willen we ook verder blijven streven naar de consequente toepassing van het STOP-principe. We willen dit verder blijven uitdragen, motiveren en overtuigen dat enkel absolute voorrang aan verkeersveiligheid en toepassing van het stopprincipe de veiligheid van alle weggebruikers kan waarborgen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

MICHEL VAN DRIESSCHE

Voorzitter Groen Dendermonde