Persbericht veilige schoolomgevingen – veilige schoolroutes – octopusplan

10 September 2020

In 2018 werd via een samenwerking met leerlingen en scholieren, samen met de politie en de fietsersbond een schoolroutekaart opgemaakt. Ze geeft een indicatie over de veiligheid, doet aanbevelingen en geeft ook aantal knelpunten mee. Knelpunten om gebruikers te helpen bij het gebruik van de kaart, maar natuurlijk ook met de bedoeling om die zo veel mogelijk aan te pakken zodat ze op termijn verdwijnen. Het is dan ook maar logisch dat daarnaar gevraagd wordt en dat er ook over gecommuniceerd wordt. ‘We hebben de reactie van schepen Meremans op de open brief van de fietsersbond gelezen en gehoord in de gemeenteraad. Het had zoveel beter geweest als die brief een aanzet was geweest om te communiceren over de aanpak van de knelpunten, om meer te communiceren over zijn fietsbeleid en wat er op stapel staat, in plaats van zijn pijlen te richten op de fietsersbond. We vragen naar zijn beleid, niet naar de voorstellen van de fietsersbond.’ ‘In zijn reactie verwijst hij ook naar AWV, onder andere voor de Zandstraat. Hij geeft aan met hen de alternatieve route te bespreken. Ik ben verbaasd dat hij zijn eigen belofte uit de gemeenteraad (januari 2020, net na een nieuw ongeval) al vergeten is. Hij beloofde toen om ook zone 30 te zullen verdedigen bij AWV. We herinneren hem daar dan ook aan en dringen er op aan dit mee te nemen.’ ‘Tijdens de discussie merkte de schepen op dat er nog veel gevaarlijkere punten zijn die niet zijn opgenomen. We begrijpen niet dat hij de kaart dan nog niet heeft aangepast.’ ‘De schoolroutekaart is per definitie altijd work in progress. Er zullen knelpunten verdwijnen, af en toe zullen er ook bijkomen. We vragen ook voor meer uitbreiding: meer detail, maar ook meer betrokkenheid. Bekijk dit samen met het speelweefselplan. Betrek verenigingen die met sport, cultuuur en jeugd bezig zijn, betrek niet alleen leerkrachten en leerlingen, maar ook oudercomités en vriendenkringen. Meer werk in het begin, maar meer ambassadeurs erbij én ook een veiligere en kindvriendelijkere stad’. ‘De schoolroutekaart verdient meer promotie. Bij de begin van het schooljaar bijvoorbeeld. Nu werd gevraagd om de kortste weg te nemen in plaats van te verwijzen naar de veiligste weg en naar de schoolroutekaart.’ ‘Ik ben blij dat er een nieuw traject rond de schoolroutekaart zal worden opgezet en dat er ook onmiddellijk een richtdatum werd opgeplakt: eind 2020, begin 2021. ’ ‘Ik stelde ook voor om als stad in te schrijven op het octopusplan. Dat is een organisatie die al jaren werkt rond veilige en duurzame schoolomgevingen en daarrond ook verschillende acties organiseert, zoals de strapdag. Scholen kunnen individueel inschrijven, maar je kan ook inschrijven als stad. Op die manier kunnen alle scholen gratis deelnemen aan de verschillende acties, zoals dus de strapdag. Ze krijgen dan het materiaal toegestuurd. En de stad, die kan als ze dat wil ook gebruik maken van het kennisplatform. Genoeg redenen dus voor een bestuur dat zich als “kindvriendelijk” beschouwt om als stad in te schrijven.’