Plant een boom!

04 Januari 2013

Plant een boom!

Een klein stapje naar een groener Dendermonde Aan alle aanwezigen op de eedaflegging van de nieuwe gemeenteraad werd een winterstekje aangeboden. wil de aandacht trekken op de belangrijke rol die, vooral inheemse, bomen en struiken spelen in onze leefomgeving.

Groen Dendermonde

 

Of zoals ons kersvers gemeenteraadslid, Matthias Coppens, het tijdens zijn maidenspeech verwoordde:

"Als nu iedereen hier aanwezig, straks dat takje in de grond steekt, is één van onze programmapunten, namelijk meer groen in onze stad, al onmiddellijk vervuld"