Regenboogverklaring

07 December 2022

Kunnen zijn wie je bent, is niet eigen aan één specifieke groep. Maar vandaag wil ik toch meer expliciet de aandacht vragen voor één specifiek thema, namelijk alles wat te maken heeft met gender- en seksualiteitsbeleving.

Jezelf kunnen zijn

‘Kunnen zijn wie je bent’, dat was vorig jaar het thema van de warmste week. Kunnen zijn wie je bent, lijkt evident, maar dat is het niet. Of toch niet altijd.

Uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren tussen 16 en 24 jaar bleek bijvoorbeeld dat veel jongeren verontrust zijn over de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving. Er bleek tegelijk ook dat ze bereid zijn om ervoor in actie te komen. Voor 7 op de 10 jongeren gaat de prioriteit naar “een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt” (76%) en “waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn” (72%).

Die bezorgdheid, dat is iets dat wij vanuit Groen ook delen. Kunnen zijn wie je bent heeft op elk van ons betrekking. Het is een verlangen van ieder mens. En soms is dat ook een zoektocht. Maar altijd is die  zoektocht de moeite waard. Want wie volledig zichzelf kan zijn, die voelt zich niet alleen beter, die straalt dat ook af op de directe omgeving en op de maatschappij in zijn geheel. Kunnen zijn wie je bent, is niet  eigen aan één specifieke groep. Maar vandaag wil ik toch meer expliciet de aandacht vragen voor één specifiek thema, namelijk alles wat te maken heeft met gender- en seksualiteitsbeleving.

Vorig jaar werd er in Dendermonde door twee studentes een regenboogwandeling ontworpen om te sensibiliseren rond seksuele geaardheid. Een wandeling waarop heel wat te ontdekken valt en die eindigt bij een regenboogbank. Diezelfde bank werd nu reeds voor de derde maal professioneel vernield. Of het vandalisme specifiek gericht is op het feit dat het een regenboogbank is, weten we natuurlijk niet, maar dit geeft natuurlijk een wrang gevoel. Want in Dendermonde is iedereen welkom. Om dat extra te onderstrepen organiseren ze volgende zondag ook een groepswandeling. Ikzelf neem daar zeker aan deel, om dit signaal kracht bij te zetten. De stad ondersteunt deze wandeling, ook dat is een goede zaak.

Maar een bestuur kan meer dan dat. Een bestuur kan een duwer zijn en mooie initiatieven kracht bijzetten en/of overnemen. Een bestuur kan zelf ook een aantal dingen trekken en expliciet maken. Als ik vandaag ga zoeken naar het beleid van onze stad, kom ik vooral terecht op de regenboogzebrapaden en het herstellen van de bank. We hebben bijvoorbeeld wel een schepen van parking, maar geen schepen van gelijke kansen of van diversiteit en ook in het meerjarenplan vind ik weinig expliciet terug. En daar is denk ik wel nood aan.

Ik pleit er dan ook voor om een regenboogverklaring te maken op maat van onze stad. We moeten daarbij niet van nul beginnen. Verschillende Vlaamse steden (Gent, Oudenaarde, een aantal steden in West-Vlaanderen, …) hebben dit al gedaan. In die verklaring zitten statements, maar kunnen ook concrete acties zitten. Ter inspiratie: de regenboogverklaring in Oudenaarde is opgebouwd rond 4 pijlers:

  1. het stadsbestuur verhoogt de veiligheid en de gelijke kansen in onze stad
  2. het stadsbestuur maakt de inwoners van Oudenaarde bewuster en informeert hen
  3. het stadsbestuur verzamelt kennis en omringt zich met experten en ervaringsdeskundigen
  4. de stad heeft aandacht voor holebi’s en transgenders in zijn aanbod en in de beeldvorming

In elk van die pijlers zijn er een aantal principes en acties opgenomen.


Een stad, een bestuur heeft alleszins ook het voordeel van een uitgebreid netwerk te bezitten dat kan meewerken om noden in kaart te brengen en acties te realiseren.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan een eerstelijnszone (in kaart brengen van drempels), politie (veiligheid, maar bijvoorbeeld ook hoe best ondersteunen bij aangifte, hoe drempels daarin wegwerken, ...), onderwijs (bewustmaking en informatie), …


Los van de samenwerking met directe partners kan onze stad net bijvoorbeeld Kortrijk, Gent en Leuven ook lid worden van het rainbowcity-network. Binnen dit internationale netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Jaarlijks worden bijvoorbeeld op 1 A4-tje de 3 meest succesvolle acties opgenomen, zodat andere steden er ook hun inspiratie kunnen halen. Er is een jaarlijkse vergadering kan er verdere toelichting gevraagd worden.


Ik geef ook graag mee dat steden en gemeenten aanspraak kunnen maken op een subsidie van Vlaanderen voor gelijke kansenbeleid, waarbij ook personeelskost kan verrekend worden. Twee keer per jaar kan er op worden ingeschreven. Vanavond binnen deze gemeenteraad wil ik het engagement vragen om binnen onze stad ook werk
te maken van een regenboogverklaring op maar van onze stad.


Iris Uyttersprot, gemeenteraadslid Dendermonde.

Referentie andere gemeentes: