Sanering Wijzerbeek: geen definitieve oplossing

17 Oktober 2014

Sanering Wijzerbeek: geen definitieve oplossing

Eindelijk maakt het stadsbestuur werk van de sanering van de zwaar vervuilde Wijzerbeek. Die loopt door Oudegem, parallel met de Hofstraat, en mondt uit in de Dender. Een analyse van het slib bevestigde opnieuw dat de beek zwaar vervuild is. Om die reden stelt het stadsbestuur op de gemeenteraad van 15 oktober een biologische sanering van het slib in de bodem van die beek voor.  We zijn uiteraard blij dat er eindelijk stappen ondernomen worden om dit probleem aan te pakken. Maar zijn het wel de juiste? Zal het probleem daarmee opgelost zijn?  Al jaren wordt de Wijzerbeek vervuild door de lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater omdat de omliggende bedrijven en woningen nog niet aangesloten zijn op de riolering. Hun afvalwater komt rechtstreeks

terecht in de Wijzerbeek.

"In het voorstel vinden we nergens plannen om deze riolering te voorzien. Omdat er een aanvoer van vervuild water in de beek blijft bestaan, is deze sanering dan ook geen definitieve oplossing. Als we de beek proper willen maken, moeten alle gezinnen en bedrijven aangesloten worden op de riolering zodat hun afvalwater gezuiverd kan worden.

De sanering van de Wijzerbeek is broodnodig, maar van de aanleg van rioleringen om de oorzaak van de vervuiling aan te pakken moet ook en vooral dringend werk gemaakt  worden", vindt Matthias Coppens, gemeenteraadslid voor Groen, "zoals reeds opgemerkt bij de meerjarenbegroting is het betreurenswaardig dat de broodnodige rioleringswerken in deze legislatuur niet zullen uitgevoerd worden".