Schoolmaaltijden in Dendermonde: liefst duurzaam en sociaal

28 Maart 2015

Op de gemeenteraad van maart werd de levering van schoolmaaltijden voor een periode van vier schooljaren besproken. Die worden gegund aan de leverancier die het meest punten behaalt. In het puntensysteem wordt onder andere gekeken naar prijs, kwaliteit en smaak.   Matthias Coppens van GROEN Dendermonde stelde voor om er ook een aantal duurzaamheidscriteria aan toe te voegen. "Zo kan ook gevraagd worden om per maaltijd minimum 15% biologische producten te gebruiken. Door te werken met percentages kunnen leveranciers en producenten zich stapsgewijs aanpassen en krijgen we geleidelijk aan maaltijden die duurzamer geproduceerd worden en nóg gezonder zijn".  

 

Er kan ook voorzien worden dat zeker alle vis uit duurzame visvangst moet komen en er kan worden gevraagd om enkel te werken met eieren uit vrije uitloop. Minstens één keer per week is het veggiedag en op vaste momenten moeten fairtradeproducten aan bod komen.

 

Het gaat om een aanbesteding van vier jaar. Het zou echt een gemiste kans zijn als we nu niet voorzien om onze maaltijden geleidelijk aan duurzamer te maken. Een stap die nodig is als we echt willen evolueren naar klimaatneutraliteit.
 

Een sociale toets

 

Het is ook jammer dat er geen overleg was hierover met de verschillende schoolraden. Ouders willen ongetwijfeld ook betrokken worden als het gaat over de maaltijden op school, niet alleen over het menu, ook over de praktische regeling.

 

Het zou zeker ook mogelijk moeten zijn om maaltijden te annuleren, bijvoorbeeld voor kinderen die ziek zijn. Op die manier worden enkel de maaltijden aangerekend die effectief genuttigd worden en wordt de schoolfactuur voor de ouders niet onnodig zwaar.