Sp.a – Groen Dendermonde wil ondernemers extra ondersteunen

26 September 2018

Sp.a – Groen Dendermonde wil ondernemers extra ondersteunen

Sp.a-Groen Dendermonde wil werken aan een leefbare stad voor iedereen, ook voor ondernemers.

Cedric Labeau, kandidaat-gemeenteraadslid voor Groen en Lien Van den Broeck, kandidaat-gemeenteraadslid voor
sp.a slaan daarom de handen in elkaar en lanceren enkele voorstellen om Dendermonde
nog toegankelijker te maken voor ondernemers.
Cedric Labeau werkte voor UNIZO nationaal en als ambtenaar lokale economie voor Sint-
Niklaas. Hij heeft dus een ruime ervaring op vlak van ondernemersbeleid. Lien Van den
Broeck richtte anderhalf jaar geleden haar eigen zaak op, haar vielen vooral het gebrek aan
informatie en begeleiding vanuit de stad op. Beiden zijn het erover eens: “Een stad met een
bloeiende economie, dat is een voordeel voor zowel de ondernemers als de inwoners. Dat
geeft een gezellige stad om in te wonen, winkelen, werken én ondernemen. En dat is waar
we met sp.a-Groen Dendermonde naartoe willen.”
Het uittekenen van een bredere visie op onze handelskernen en lokaal ondernemerschap in
Dendermonde, waarin ook een mobiliteits-, parkeerbeleid en de creaties van groene
ruimtes mee worden opgenomen, is een eerste stap om ondernemers te inspireren en
warm te maken om zich in onze stad te vestigen.
Cedric en Lien zien daarbij verschillende mogelijkheden. Cedric: “Door een centrummanager
aan te stellen, kan er een brug worden gevormd tussen het stadsbestuur enerzijds en de
lokale ondernemers en handelaarsverenigingen anderzijds.” Een tweede voorstel is om een
onthaalmoment voor ondernemers te organiseren. Tijdens dit onthaalmoment kunnen de
ondernemers netwerken, en kunnen ze kennis maken met de verschillende stadsdiensten
en verenigingen voor ondernemers. Lien Van den Broeck: “Een co-workingspace kan
ondernemers inspireren: ondernemers komen er niet alleen samen om te werken, maar ook
om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen...zo kunnen er misschien zelf co-creaties
ontstaan. Hetzelfde geldt voor een starterslabo: een intensief traject waarbij toekomstige
ondernemers begeleidt worden in de opstart van hun zaak. Dat gaat van het opmaken van
een businessplan tot het zoeken van een geschikte locatie. Zo kunnen we tonen wat
Dendermonde te bieden heeft aan ondernemers.” Voor Cedric is inzetten op de
winkelkernen cruciaal: “We moeten durven om volop in te zetten op onze winkelkernen en
een complementair aanbod te creëren met de bestaande baanwinkels. Een voorstel is om
geen bijkomende baanwinkels meer toe te laten aan de rand van de stad. Op die manier
trekken we meer bezoekers aan voor onze centra.” Het duo wil ook leegstand aanpakken.
Lien Van den Broeck: “Langdurig leegstaande winkelruimtes zorgen voor een verwaarloosde
indruk. Waarom die ruimtes niet ter beschikking stellen van pop-ups? Op die manier gaan
we leegstand tegen en geven we ondernemers een duwtje in de rug. Ook kan Dendermonde
inzetten op allerhande premies en subsidies om de winkelkern aantrekkelijk te maken. Ookdat zal de leegstand tegengaan. Dan pas wordt een kerncentrum een aangename plek om te
wonen, winkelen, rond te slenteren,...”

Voor meer info:

Cedric Labeau Lien Van den Broeck
[email protected] [email protected]