Stembureaus in rusthuizen of dienstencentra

16 December 2013

Stembureaus in rusthuizen of dienstencentra

Groen Dendermonde vraagt stembureaus in rusthuizen . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Groen Dendermonde vraagt aan het Dendermondse stadsbestuur om bij de volgende verkiezingen stembureaus in rusthuizen of dienstencentra te organiseren.

Gemeenteraad  - 11 december 2013 - Toegevoegd Agendapunt Fractie Groen

 

Stembureaus in rusthuizen of dienstencentra

Naar de verkiezingen 2014 toe zal Minister Milquet  - teneinde participatie van ouderen te verhogen - de gemeenten aanmoedigen om stembureaus in rusthuizen of dienstencentra te organiseren. Groen Dendermonde vraagt het stadsbestuur of en hoe het aan deze aanbeveling gevolg zal geven?

 

Naar aanleiding van een vraag om uitleg van Mieke Vogels in de Senaat bevestigde Minister Milquet op 26 november 2013 dat zij ook bij haar administratieve instructies in 2014 de gemeenten opnieuw ertoe zal aanzetten om stembureaus in rusthuizen of dienstencentra te organiseren.

 

In onze vergrijzende maatschappij kan het belang om onze ouderen van dagen te blijven laten participeren in het democratisch proces, om hen actief betrokken te laten zijn bij ook het politieke gebeuren, niet onderschat worden.

 

Niet alleen dient ook hun stem mee genomen te worden in het beleid. Ook bevordert deze betrokkenheid het actief ouder worden: men blijft beter 'volgen'.

 

Van de zorgbehoevende bejaarden in rusthuizen zou slechts 10%¨gaan stemmen. Elke verkiezing duiken er wel onfrisse verhalen op over het ontfutselen van stemmen, gedoe met volmachten of het beïnvloeden van bejaarden. Vb. http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/Verkiezingen-2012/article/detail/1514130/2012/10/10/Politici-proberen-bejaarden-hun-stem-te-ontfutselen.dhtml.

 

Het kan beter.

 

In een aantal gemeenten en steden werden reeds succesvolle projecten gelanceerd (Antwerpen, Gent, Charleroi, Nijvel,?). Uit de beschikbare cijfers van het OCMW Gent blijkt overigens de zeer positieve evolutie  op de opkomst. Ook de burgemeester van Merelbeke reageerde op een gelijkluidende vraag van een Groen collega reeds positief, en dacht in elk geval aan een testproject.

 

Ook GroenPlus zet haar schouders onder deze projecten. .

 

Juridisch stellen er zich geen bezwaren. Het collega van burgemeester en schepenen speelt in elk geval een sleutelrol om op deze manier.

 

Groen Dendermonde vraagt dan ook aan het Dendermondse stadsbestuur om mee op de kar te springen en al bij de volgende verkiezingen stembureaus in rusthuizen of dienstencentra te organiseren.