stemmen in rusthuizen

11 April 2019

stemmen in rusthuizen

 Op 26 mei zijn er opnieuw verkiezingen. Groen vindt het belangrijk om opnieuw deze vragen te stellen (zie de zitting van 11 december 2013 waar collega Matthias Coppens dit reeds agendeerde)

 

In België geldt de stemplicht. Iedereen is verplicht zijn stem uit te brengen. In sommige situaties kan een volmacht worden verleend.

Die volmacht moet een laatste optie zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem zelf kunnen uitbrengen.

Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor inwoners die in een woon-zorgcentrum verblijven, voor mensen die minder mobiel zijn. Het gaat niet alleen om de stem zelf, ook om de algemene participatie en betrokkenheid. Zelf kunnen gaan stemmen bevordert de betrokkenheid, bevordert dus ook het actief ouder worden. Mensen blijven meer ‘volgen’. Het bevordert dus zeker ook de algemene betrokkenheid en participatie.   Een zeer positief verhaal dus.

 

Elke verkiezing duiken er jammer genoeg ook wel onfrisse verhalen op over het ontfutselen van stemmen, gedoe met volmachten of het beïnvloeden van bejaarden. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 trok Zorgnet-Icuro, een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt,  nog aan de alarmbel. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij de groep. “Uit onze informatie blijkt dat de toestand ook dit jaar niet is verbeterd. Het is nochtans alle deontologie voorbij. Het is tijd dat de partijen zich van het probleem bewust worden.” 

 

Dat terzijde.

 

Wij van Groen vertrekken graag vanuit het positieve. Sinds onze agendering in 2013 is er al heel wat veranderd. Meer bewustwording. Meer organisaties en verenigingen, meer politici ook die aandacht hebben voor deze problematiek en zelf ook actief oproepen om ook stembureaus te organiseren in woonzorgcentra (VVSG, zorgnet Icuro, de Vlaamse Ouderenraad, woonzorgcentra, dienstencentra, … te veel om op te noemen).

 

Het is overigens niet alleen positief voor de betrokken inwoners, het kan zeker en vast ook een positief verhaal zijn voor de woon-zorgcentra zelf, bijvoorbeeld naar beeldvorming toe.

 

En dat is meteen ook mijn eerste vraag: ‘zal Dendermonde voor de verkiezingen van mei de oproep om ook in woon-zorgcentra en rusthuizen stembureau’s te organiseren steunen?’.  

 

Tweede vraag: niet iedere minder mobiele inwoner verblijft, gelukkig maar, in een woonzorgcentrum. Kan er ook ingezet worden op vervoer en aangepast vervoer naar het stemlokaal? Ik zie dat dan ruim en voor alle minder mobiele mensen, dus niet alleen voor rusthuisbewoners, ook voor inwoners die verblijven in een service flat of voor mensen die nog thuis wonen maar toch ook minder mobiel zijn. Via het stadsmagazine kan dat bijvoorbeeld aangekondigd worden. 

 

En dan ten slotte het stemmen zelf. Ook daar de vraag om maximaal in te zetten op toegankelijkheid, overzicht en ondersteuning. Niet alleen in het stemhokje zelf maar ook algemeen op de locatie.

 

Ik denk daarbij bv. ook om na te gaan of er op elke locatie voldoende aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen zijn voor mensen met een handicap? Als er te weinig zijn, kunnen er dan tijdelijke aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen worden voorzien?   Als richtlijn stelt Inter- Vlaanderen (het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid) voorop om ten minste 6% van de parkeerplaatsen zo in te richten, met een minimum van 1 parkeerplaats. Er kunnen ook tijdelijke parkigs voorzien worden.  

Zeker wanneer er lange wachtrijen ontstaan is het niet altijd even evident bijvoorbeeld. Misschien kunnen er rustpunten voorzien worden voor mensen die moeten wachten? Een aantal stoelen bijvoorbeeld.