Toegevoegde agendapunten in de gemeenteraad van 15 juni 2016

19 Juni 2016

In de gemeenteraad van 15 juni 2016 stelt GROEN Dendermonde de volgende toegevoegde punten voor:  Aanmoedigen groendaken

Naar aanleiding van de recente overstromingen werd her en der opgeroepen om groendaken te installeren. Het Dendermondse stadsbestuur speelde hier vroeger een actievere rol in. Groen vraagt om deze rol opnieuw op te nemen.

 

  • Weigering windmolens

Groen neemt akte van het negatief advies van stad Dendermonde inzake aanvraag voor 2 bijkomende windmolens op het Hoogveld. Groen stelt de vraag of het stadsbestuur de betreffende locatie nog steeds geschikt vindt voor windmolens. Bovendien vraagt Groen zich af welke impact een weigeringsbeslissing heeft op het halen van de doelstellingen van ons Dendermonds klimaatplan.

 

  • Uitbouw Kernwinkelhart

Groen leest met enige verbazing de krantenartikels over de uitbouw van het kernwinkelhart. Groen stelt zich vragen over het participatief traject dat hiertoe geleid heeft alsook over het inhoudelijk resultaat.

 

  • Miniwaterkrachtcentrales op de Dender

Groen stelt voor om het waterkrachtpotentieel van onze Dender meer te benutten. Opnieuw kadert dit in het vervolmaken van ons Dendermonds klimaatplan. Het potentieel van de te vernieuwen sluizen op de Dender in Oost-Vlaanderen is in dit verband overigens recent reeds expliciet vernoemd in de pers.

 

 

'De sluizen van de Dender worden de komende jaren allemaal vernieuwd. Stel dat wij daarbij betrokken worden'

Dit zinnetje konden we lezen in een krantenartikel in De tijd op 25 februari 2016.

 

We gaan het niet hebben over de overgang aan de sluis van Denderbelle ? Mespelare,  maar over het klimaatplan.

 

Het is al een tijdje geleden dat de gemeenteraad het klimaatplan goedgekeurd heeft.

In de praktijk echter merkt GROEN bitter weinig van de toepassing hiervan.

 

Het bovenstaande citaat werd uitgesproken door Jasper Verreydt medeoprichter van Turbulent.

 

Turbulent is een start-up die micro, mini en kleine hydro-elektrische centrales ontwikkelt en installeert die zijn gebaseerd op "biomimicry" die door  samen te werken met de natuur, schone, betrouwbare en betaalbare energie produceert voor zelfs de meest afgelegen gemeenschappen, zonder nadelige gevolgen voor de lokale ecosystemen.

 

In de praktijk komt het er op neer dat deze start up een techniek ontwikkeld heeft om op basis van waterkracht elektrische stroom te ontwikkelen.

Stromend water wordt daarbij in een door hen ontwikkeld toestel geleid en door een draaikolkbeweging wordt een impeller aangedreven die op zijn beurt elektrische stroom kan ontwikkelen.

 

De miniwaterkrachtcentrales kunnen geïntegreerd worden in de te vernieuwen stuwen aan de sluizen van de Dender.

 

Groen stelt voor dat de stad Dendermonde hier optreedt als een vorm van begeleider tussen de energieleverancier, Waterwegen en zeekanaal en de procucent Turbulent.

 

Voor de volledigheid geven wij jullie ook de coordinaten van Turbulent mee, zodat jullie direct aan de slag kunnen: Turbulent Head Office in Europe ? Schoenmarkt 35, Antwerp 2000, Belgium

 

Lab in Europe ? Kempische Steenweg 293/30, Hasselt 3500, Belgium

 

Hun website waarop één en ander uitgelegd is http://turbulent.be/language/en/