Visie omtrent site Abdijschool

16 Oktober 2014

Visie omtrent site Abdijschool

Groen wenst een visie omtrent site Abdijschool

Nu de provincie Oost-Vlaanderen te kennen heeft gegeven dat zij de 'Abdijschool' in Dendermonde te koop zullen stellen, vraagt Groen Dendermonde dringend om een visie van het stadsbestuur voor deze locatie. Momenteel wordt dit gebouw intensief gebruikt door jeugdbewegingen, sportclubs, volwassenenonderwijs. Het is momenteel ook één van de weinige plaatsen in Dendermonde waar men terecht kan om (buitenlandse) bezoekers, zoals bij internationale uitwisselingen, te slapen te leggen. Groen wenst dit gebrek aan verblijfsmogelijkheden in Dendermonde en haar deelgemeenten met aandrang op de agenda te zetten.

De site is bovendien vanuit mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsaspect zeer belangrijk. Het domein dat nu op de gewestplannen met bestemming 'gemeenschapsvoorziening' is ingekleurd, is strategisch gelegen.  Een ambitieus toekomstplan voor onze Oude Vest en Binnenstad houdt dan ook rekening met de meerwaarde die het kan bieden voor onze stad. Dat betekent overigens niet dat de stad de site hiervoor zelf dient aan te kopen. Wel dat de stad nadenkt over de mogelijke bestemming en aanpassingen en dit bespreekt met de provincie Oost-Vlaanderen. Aan de hand van bijvoorbeeld de vergunningsvoorwaarden kan de stad wel degelijk een invloed uitoefenen in de uiteindelijke bestemming.