Wateroverlast Kleinzand

22 September 2022

De situatie van midden augustus doet vrezen dat de maatregelen bij de wegenwerken toch niet alles hebben opgelost. De straten stonden opnieuw onder water. Er werd opnieuw ook onderzoek ter plekke gedaan, dat bevestigen buurtbewoners. Er zou ook regenwater overgepompt zijn.

Midden augustus was er opnieuw een overstroming op het Kleinzand en de Sint-Margrietstraat in Grembergen. Tot ieders verbazing moet ik zeggen, want het probleem zou samen met de aanleg van de Zeelsebaan opgelost worden.

De afgelopen jaren hebben de inwoners van deze straten er jammer genoeg regelmatig mee te maken gehad. Het ging daarbij vaak niet over een beetje water. De straten stonden regelmatig gewoon volledig blank.

Op de commissie openbare werken heb ik – en ook andere collega’s- regelmatig gevraagd naar de oorzaak en de eventuele oplossingen, op de commissie van 6 juli 2021 werd er gesteld:

“Al tal van onderzoeken werden door de diensten gedaan naar oorzaak. Kleinzand is het laagste punt van Grembergen. Vroeger stond dit sporadisch onder water. Nu komt dit frequenter voor. Er zijn een aantal factoren die spelen, nl. het veranderende klimaat, meer verharding, extra winkelcomplex met extra verharding zonder infiltratie. De riolen werden nagekeken naar opstopping en slib. De riolering is oud, maar wel nog in goede staat. Alles werd ook doorgespoten voor de zekerheid. Op de Zeelsebaan wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De werken aan Zeelsebaan zouden in principe moeten volstaan om de wateroverlast Kleinzand te vermijden. Dienst wegen en waterlopen zal alles nog eens herbekijken en bespreken met het studiebureau dat de werken aan de Zeelsebaan begeleidt. Wegen en waterlopen vraagt ook na of er toch nog suggesties zijn voor aanpassingen. Er is tevens overleg met de brandweer over waterstand en waar die wanneer opkomt en weggaat om passende maatregelen te kunnen nemen.”

De wegenwerken aan de Zeelsebaan zouden dus alles oplossen. Dat werd ook nadien nog herhaald.

Er werd ook gevraagd om de buurt te informeren en op de hoogte te houden.

De situatie van midden augustus doet vrezen dat de maatregelen bij de wegenwerken toch niet alles hebben opgelost. De straten stonden opnieuw onder water. Er werd opnieuw ook onderzoek ter plekke gedaan, dat bevestigen buurtbewoners. Er zou ook regenwater overgepompt zijn.

Schepen Dierick toonde zich in de krant even verbaasd als ons en zou de bevoegde dienst en de brandweer om meer uitleg vragen. Dat was een maand geleden.

Onze concrete vragen zijn dan ook:

  1. Welke uitleg heeft u gekregen over de wateroverlast van midden augustus? Zijn er bijkomende maatregelen nodig? Welke maatregelen wil u nemen en op welke termijn?

  2. Op welke manier heeft u de bewoners op de hoogte gehouden de afgelopen jaren? Wat plant u op dit ogenblik te doen? De buurtbewoners die ik zelf sprak wisten alleszins nog van niets.