Wegenwerken Noordlaan

21 Juli 2015

Bij de werken aan de Noordlaan eind juni ? begin juli werd opnieuw vastgesteld dat een heraanleg van het fietspad niet werd meegenomen. Dit is al eerder gebeurd, bijvoorbeeld bij de werken op het Hoogveld in augustus 2014, die wél volledig in het beheer van de stad waren.   Groen sluit zich volledig aan bij de kritiek van de Dendermondse afdeling van de Fietsersbond op de deze gang van zaken. Eens te meer blijkt dat dit stadsbestuur en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) er niet in slaagt om echt een prioriteit te maken van veilig en comfortabel fietsen in Dendermonde.

 

Dit steekt des te meer aangezien minister Ben Weyts, specifiek in de context van fietsinvesteringen op de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement op 25 juni 2015 nog verklaarde dat "Als je twee werken kunt integreren in een momentum, dan moeten we dat ook doen. Dat druist wat in tegen de autologica, maar als dat op het terrein anders is, mag u dat gerust altijd melden".

 

Groen Dendermonde zal dit via de Groene parlementsleden uiteraard ook op Vlaams niveau aankaarten.

 

Ondertussen vrezen we dat het stadsbestuur helaas goed op weg is om op het einde van de legislatuur ook gebuisd te zijn op het vlak van fietsbeleid. Groen Dendermonde hoopt dan ook dat tijdens de tweede helft van de legislatuur echt ? ook budgettair ? prioriteit wordt gemaakt van een fietsbeleid.