Zandstraat

20 Januari 2020

Vorige week vond er in de Zandstraat te Appels jammer genoeg een zwaar ongeluk plaats tussen een fietser en een vrachtwagen. In de eerste plaats wensen we het slachtoffer en zijn familie veel moed toe. Verder willen we het niet over het ongeluk zelf hebben, dat is niet voor deze gemeenteraad. Wel voor deze gemeenteraad is de inrichting van de weg. ‘An accident waiting to happen’ werd het ongeluk genoemd. Dat de straat – Zandstraat en eerste stuk van de Bevrijdingslaan - onveilig is, werd dan ook al verschillende keren aangekaart, zowel door buurtbewoners, door fietsersbond, door ouders van kinderen die er met de kinderen langs fietsen, door politieke partijen…   En terecht. Wie er fietst ervaart het meteen, en zeker wanneer er kinderen bij zijn. De straat ligt in de bebouwde kom en is vrij smal voor een straat die verkeer in beide richtingen toelaat. Opvallend is dat er ook heel wat zwaar verkeer passeert: vrachtwagens, landbouwvoertuigen, …, en dat in beide richtingen. Als je aan inwoners vraagt welke mobiliteitsproblemen ze ondervinden, dan klinkt het steevast: ze rijden hier veel te snel.       Ook de voetpaden zijn er erg smal en op een normale manier parkeren lukt er niet: ofwel worden spiegels afgereden, ofwel wordt een deel van de wagen geparkeerd op het voor de rest al veel te smalle voetpad. Wie er met een kinderwagen of rolstoel voorbij moet, is aangewezen op de straat. En om te kunnen oversteken moet je door al het verkeer veel geduld hebben, zelfs aan het zebrapad. Er zijn ook niet weinig fietsers. In 2017 werden er tellingen uitgevoerd. Conclusie was dat het om een relatief drukke doortocht gaat met een groot aantal fietsers – 609 fietsers per dag. Een groot aantal fietsers voelt zich er niet veilig en fietsen voelt er niet comfortabel. (verslag provinciale commissie verkeersveiligheid eind 2017). Eind 2017 werden er door de vorige Vlaamse regering, minister Weyts, fietssuggestiestroken beloofd om fietser ook een plaats te geven in het wegbeeld  door middel van fietssuggestiestroken. Die zullen aan de fietser en de automobilist het signaal geven dat fietsers er ook thuis horen, waardoor fietsers meer geneigd zullen zijn iets meer naar het midden te rijden. Door de optische verenging hebben automobilisten normaal ook de neiging iets te vertragen. Maar dat is het ook. Fietssuggestiestroken staan zelfs niet in de wegcode, ze hebben geen juridisch kader: er mag over gereden worden, er mag op geparkeerd worden tenzij er een apart parkeerverbod is, automobilisten mogen voorbijsteken, in dit geval officieel tegen 50km/u .   Zou het in zo’n smalle straat met gemengd verkeer in beide richtingen niet beter zijn om de snelheid te beperken? Zou het in een dergelijke straat niet meer dan logisch zijn dat je fietsers niet mag inhalen? Automobilisten moeten in theorie binnen de bebouwde kom minstens 1 meter afstand houden wanneer ze een fietser voorbijsteken. In de praktijk is het vaak anders. Wie wil inzetten op meer veiligheid zal volmondig ‘ja’ antwoorden op beide suggesties.   Want aan trager rijden zijn heel wat veiligheidsvoordelen. Doordat je trager rijdt zie je als chauffeur beter wat er links en rechts van je gebeurt, je hebt een breder gezichtsveld en kan beter inspelen op de omgeving. De remafstand verkleint aanzienlijk: van 27 m tegen een snelheid van 50 km/u naar 13m tegen een snelheid van 30km/u. De remafstand vermindert met de helft. Komt het toch tot een aanrijding, dan zijn de overlevingskansen veel hoger. De overlevingskansen van een voetganger die tegen 30km/u wordt aangereden zijn vier tot vijf keer groter dan bij een aanrijding tegen 50km/U. Hoe hoger de snelheid hoe zwaarder de klap. Het 30/50/70-principe is hierin een goede richtlijn: 70 km/u bij vrijliggende fietspaden (een buffer van 1 meter tussen weg en fietspad), 50 bij aanliggende verhoogde fietspaden. Wanneer er geen fietsinfrastructuur is, wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u.   Argumenten genoeg dus om in de Zandstraat en een stuk van de Bevrijdingslaan een snelheidsbeperking in te voeren van 30km/u. Daarnaast zou het ook beter zijn om fietsers niet in te halen. We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat er zeker ook nagedacht moet worden om hier een stuk fietsstraat te voorzien. Het veiliger maken van de route via de Denderstraat – over terrein van de sporthal zal meer veilige routes creëren,  wij zijn daar niet tegen, integendeel,  maar het zal geen oplossing zijn voor het volledige traject, het zal geen oplossing bieden voor de inwoners en de situatie voor de resterende fietsers niet verbeteren. De oversteek aan de steenweg van Aalst is bovendien niet zo veilig – idealiter wordt gekeken of oversteken wel moet en of het fietspad niet kan omgevormd worden tot een tweerichtingsfietspad.    De fietsersbond vraagt om ook te onderzoeken of het invoeren van de kilometerheffing voor meer verkeer zorgt in deze straten en om op basis daarvan na te gaan hoe dit kan vermeden worden, zoals bv. door een tolweg in te voeren. En dan de uiteindelijke vraag: op welke manier zal u samen met het gewest de veiligheid in de Zandstraat/ Bevrijdingslaan aanpakken? Welke alternatieve maatregelen stelt u voor en binnen welke termijn? Wij vragen alleszins om dit ruim te bekijken en ook onze suggesties over een snelheidsbeperking en inhaalverbod ook mee te nemen en zeker ook de suggestie van de fietsersbond over de impact van de kilometerheffing te bekijken. Wij vragen een ambitieuze oplossing op korte termijn, een keuze voor veiligheid van de zwakke weggebruiker.