Zonder is gezonder – Dendermonde een pesticidenvrije stad

25 Maart 2014

Zonder is gezonder – Dendermonde een pesticidenvrije stad

Op de gemeenteraad van maart deed Groen een voorstel om Dendermonde pesticidenvrij te maken. Vanaf 1 januari 2015 mag de stad Dendermonde bij het onderhoud van de openbare terreinen wettelijk gezien geen pesticiden meer gebruiken. Onze stad rapporteerde nog geen nulgebruik aan de Vlaamse Milieu Maatschappij

(http://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten) maar Groen gaat ervan uit dat het stadsbestuur dit zeker zal naleven, aangezien ze al verschillende initiatieven nam, zoals het pesticidenvrije onderhoud van de kerkhoven.

Maar om onze stad duurzamer te maken mogen we ambitieuzer zijn. Daarom stelt  Groen voor dat Dendermonde voortaan een voortrekkersrol zou spelen op 3 vlakken:

1.     Voor de eigen activiteiten

  • Het is vanzelfsprekend dat onze stad voldoet aan de wettelijke verplichtingen
  • Nieuw aan te leggen of te renoveren grassportterreinen, wegen, parken en andere openbare domeinen worden al in de planningsfase getoetst aan de pesticidentoets.

 

2.     Voor private sport- en recreatiedomeinen - verharde terreinen groter dan 200 m²

  • De stad sluit met de eigenaars of beheerders van deze terreinen (parkings van supermarkten, bedrijven, sportvelden?) een overeenkomst af waarin die beheerders aangeven dat zij op termijn (2016) een volledig pesticidenvrij beheer nastreven.
  • Bij de aanleg of omvorming van terreinen geeft de stad advies om de pesticidentoets te halen.
  • Vanaf 2017 voorziet de stad als voorwaarde bij de aanvraag van een bouwvergunning dat de pesticidentoets moet gehaald worden.

 

3.     Aanpassingen aan het algemeen politiereglement

  • De uitzonderingen op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op openbare plaatsen schrappen, en dus ook bleekwater en javelwater  (hypochloriet) te verbieden.

 

Terreinbeheerders die de overeenkomst onderschreven hebben en voldoen aan de bepalingen kunnen beloond worden met een 'Dendermonds zonder is gezonder'-label dat zij duidelijk mogen afficheren op hun gebouwen, terreinen, briefwisseling, websites of publicaties. Het label moet uiteraard nog ontworpen worden, maar dat kan simpel het logo van de stad Dendermonde zijn samen met de woorden "zonder is gezonder". Het is misschien ook een goed idee om de leerlingen van de kunstacademie het logo te laten ontwerpen.