ZORGZAME STAD

15 September 2012

ZORGZAME STAD

Groen gaat volop voor een sociale stad. Groen wenst een sociaal beleid dat voelbaar is voor iedere burger van Dendermonde en deelgemeenten. Sociaal betekent ook dichtbij en toegankelijk, zeker voor hen die het financieel moeilijk hebben. Voorzieningen als dienstencentra, rust- en verzorgingscentra, speelpleinwerking, jeugdhuizen en fuiflokalen dienen in elke deelgemeente voldoende aanwezig te zijn.Sociaal beleid gaat er ook om sport, muziek, verenigingen en festiviteiten toegankelijk te houden voor iedereen. Een beleid met aandacht voor kinderen van wie de ouders het moeilijk hebben. Een beleid dat ontmoeting en sociaal contact bevordert.

Groen wenst dit te realiseren door een totaalvisie.

Speelpleinen en parkjes in elke wijk of elk dorp, veilige fietspaden, een beleid dat wonen in Dendermonde betaalbaar houdt.Een beleid dat senioren zo lang mogelijk thuiszorg aanbiedt. Een zorgbeleid in kleinere gemeenschappen waar zorgbehoevende ouderen met elkaar kunnen leven en waar zorg continu aanwezig is. Een zorghuis tussen de huizen, in de buurt van het dorp en de mensen die ze al zo lang kennen.

Een beleid dat warm samenleven in diversiteit als maatstaf heeft.