Bestuursverkiezingen

02 Juli 2013

Net voor het politieke zomerreces hield ook Groen Dendermonde op woensdag 26 juni 2013 bestuursverkiezingen.  Nieuwe voorzitter wordt

Michel Van Driessche (47) uit Grembergen. Michel is reeds actief bij de Dendermondse afdeling sinds 1999 en was in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 ook campagneleider. Michel Van Driessche is getrouwd en is vader van twee kinderen. Hij werkt als bediende bij een verzekeringsmaatschappij en zit in de Minaraad en Gecororaad.
 
Als secretaris is Roland De Meersman (53) uit Schoonaarde verkozen, die deze functie al ad-interim vervulde in de eerste helft van 2013. Hij is getrouwd, heeft 5 kinderen en werkt als afgevaardigd bestuurder van de Belgische vereniging Anti-Namaak. Ook hij zit in de Minaraad.
 
Graziella De Ros, die als voorzitter van Groen Dendermonde haar partij succesvol naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen heeft geleid, stelde zich geen kandidaat meer voor deze functie.
Graziella zal van de vrijgekomen tijd gebruik maken om zich binnen de Dendermondse afdeling ondermeer te concentreren op het thema sociaal beleid. Daarnaast zal zij zich verder inzetten op de uitbouw van de partij op provinciaal niveau.

De nieuwe bestuursploeg zal zich prioritair inzetten op uitbreiding van de werking van de partij alsook op de stijging van het ledenaantal. Zo zal elk lid uitgenodigd worden mee af te zakken naar het Europees Zomerweekend van Groen te Nieuwpoort in het weekend van 30 augustus tot 1 september 2013. Daarnaast worden alle leden ook uitgenodigd om samen met hun lokale afdeling mee te denken over het groene programma op het Impulscongres te Brugge op 19 en 20 oktober.

De algemene vergadering werd afgesloten met de vanaf nu ook jaarlijks geplande zomerdrink op de Grote Markt van Dendermonde.