Iris Uyttersprot

2e de plaats sp.a Groen...

Walther Boeykens

5e plaats sp.a Groen Dendermonde...

Aline Willen

7e plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Cedric Labeau

10e plaats sp.a Groen Dendermonde...

Michel Van Driessche

13e Plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Yasin Nmili

16e sp.a Groen Dendermonde, arbeider...

Kris Vander Stappen

18e plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Roland De Meersman

20ste plaats sp.a Groen Dendermonde...

Véronique Leuntjens

23ste plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Katja Aerts

25ste plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Annelies D'Hollander

28ste plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Dagmara Barghishova

31ste plaats sp.a Groen Dendermonde....

Matthias Coppens

34ste plaats sp.a Groen Dendermonde,...

Joost Ringoot

Linux Sysadmin KMI