Groen Dendermonde kiest nieuw bestuur

09 Januari 2024

Groen Dendermonde kiest nieuw bestuur

De leden van Groen Dendermonde verkozen Yasmina El Boubkari tot voorzitter en Walther Boeykens tot secretaris. 

De leden van Groen Dendermonde verkozen Yasmina El Boubkari tot voorzitter en Walther Boeykens tot secretaris. De verkiezingen vonden plaats onder toezicht van Vlaams parlementslid Björn Rzoska en politiek ondersteuner Steve Van Hessche. 'Dit is de aanzet om onze partij naar de gemeenteraadserkiezingen te loodsen.', aldus nieuw voorzitter Yasmina El Boubkari. 

Yasmina El Boubkari

Yasmina El Boubkari (43) is niet alleen kabinetsmedewerker bij Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, maar ook in haar vrije tijd zeer sociaal bewogen. Als voorzitter van de vzw Vergeet de Kinderen Niet! zet ze zich in voor kinderen in een precaire (thuis)situatie. Bijkomend is ze voogd van een aantal niet-begeleide minderjarigen die ze doorheen hun asielprocedure loodst en tot slot waakt ze over het welzijn van gevangenen binnen de Commissie van Toezicht. 

"Met al deze engagementen toon ik dat mijn hart groot is voor alle mensen die wat verloren lopen in een maatschappij die soms heel snel schakelt. Als tiener spoorde een leerkracht me ooit aan om een spreekbeurt te maken over een thema dat ik zelf mocht kiezen. Ik koos een quote van Mahatma Gandhi - Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Sindsdien probeer ik inderdaad de verandering te zijn die ik in de wereld wil zien." 

Na 18 jaar in Dendermonde te wonen wilt Yasmina zich nu in de lokale politiek mengen. "Ik voel dat er een grote nood is aan personen die de brug kunnen vormen tussen het beleid en de mensen die van dat beleid afhangen. Het spreekt voor zich dat ik mijn aandacht zal vestigen op sociale thema's zoals onder meer (kinder)armoede, maar ook het woonbeleid en de ouderenzorg zijn thema's waar ik soms oprecht van wakker kan liggen."

Walther Boeykens

Walther Boeykens (67) zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de stad Dendermonde nadat hij in 2012 en 2018 voor Groen deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Walther is een ecologist in hart en nieren en dus liggen de thema's mobiliteit en klimaat hem nauw aan het hart. Als verwoede fietser wilt hij zich inzetten voor een nog betere bescherming van de zwakke weggebruikers in onze stad. 

 

Groen Dendermonde kan zo rekenen op een combinatie van professioneel engagement en ervaring. De nieuwe berstuursploeg zal prioritair inzetten op de uitbouw van de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024. Om dit politieke verhaal te vertellen gaan zij zich laten omringen door stadsgenoten die de ambitie hebben om Dendermonde een duurzame toekomst te geven.