Cijfers verkeersveiligheid

20 Januari 2020

We verplaatsen ons allemaal, maar voelen we ons altijd veilig op de weg? Als Je mensen bevraagt, dan springen er toch altijd een aantal plaatsen bovenuit. Een zwakke schakel op de route, een plaats waar veel ongevallen gebeuren, een complex punt, een plaats waar veel verkeer samen komt, een plaats waar de inrichting van de weg er niet toe noopt om aan zwakke weggebruikers te denken, of gewoon een plaats waar je weinig hoffelijkheid ondervindt … Als het aankomt op verkeersveiligheid spelen er dus verschillende dingen. En daar mag en moet voldoende aandacht aan besteed worden. Op veiligheid moeten we niet besparen, integendeel. Als we een kindvriendelijke stad willen zijn, als we mensen aan het sporten willen krijgen en ze ertoe willen aanzetten om de fiets te nemen of vaker te voet te gaan, als we leefbare straten en buurten willen waar het aangenaam vertoeven is, dan vormt ook verkeersveiligheid daar een onderdeel in. Onveilige punten in kaart brengen, actie ondernemen en permanent bijsturen, want verkeer is flexibel. We moeten daarbij niet wachten tot er een ongeval gebeurt, dan is het in feite al te laat. Als er dan toch een ongeval gebeurt, dan moeten we bekijken wat er kan gedaan worden om dit in de toekomst te voorkomen. Gegevens over ongevallen zeggen ons dus iets over de te  ondernemen actie. Bekijken we de ongevallencijfers van 2018, dan stellen we voor Dendermonde vast dat vooral zwakke weggebruikers (fietsers, bromfietsers, voetgangers) betrokken zijn bij deze letselongevallen. De eerste globale cijfers voor 2019 (VIAS-instituut, cijfers voor Vlaanderen, België) lijkt dat die trend zich ook in 2019 heeft doorgezet (met een lichte stijging in Vlaanderen).   Graag vragen we dan ook naar de meest recente bevindingen over de verkeersveiligheid in onze stad en welke acties daaraan gekoppeld zullen worden. We beseffen daarbij ook dat ook die cijfers nooit een volledig beeld zullen geven, wegens bijvoorbeeld onderrapportering van ongevallen. In kaart brengen is één ding, acties ondernemen een ander. Vandaar dat we ook graag willen weten welke concrete acties er gepland zijn en welke budgetten daarvoor werden voorzien. Vandaar volgende vragen:   Hoeveel ongevallen werden er in 2019 geregistreerd op grondgebied Dendermonde? Bij hoeveel van die ongevallen waren respectievelijk fietsers, bromfietsers en voetgangers betrokken?·         Hoeveel letselongevallen werden er geregistreerd?   Bij hoeveel van die ongevallen waren respectievelijk fietsers, bromfietsers en voetgangers betrokken?·         Wat betekent dit in vergelijking met voorgaande jaren?·         Worden er ongevalanalyses gedaan?·         Welke (infrastructurele) maatregelen worden er gepland om de ongevallen met zwakke weggebruikers te verminderen? Zowel langs gemeentewegen als gewestelijke wegen? Welk budget wordt er voor uitgetrokken?·         Op de meest recente lijst met zwarte punten komt Dendermonde 2 maal voor. Wat zal er ondernomen worden voor het bijkomende zwarte punt op de Noordlaan?